Praca, emerytury, renty

Okresy pracy na roli liczy się jako uzupełnienie stażu emerytalnego

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Czy jeśli mam wystarczający staż pracy do uzyskania wcześniejszej emerytury (urodziłam się w 1953 r.), to mogę doliczyć staż pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia: od 5 maja 1969 r. do 31 września 1972 r.? Dodam, że przejęłam je w 1993 r. i prowadziłam równolegle z pracą zawodową przez trzy lata – pyta czytelniczka
[srodtytul]Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych[/srodtytul] Podczas ustalania prawa do emerytury oraz obliczania wysokości tego świadczenia uwzględnia się: - okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w odrębnych przepisach,
- przypadające przed 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia, - przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia. Wszystkie wymienione okresy mogą być uwzględnione w zakresie niezbędnym do uzupełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych. Nie uwzględnia się ich, jeżeli zostały zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe nie zostały uzupełnione okresami jak wyżej, a dana osoba była ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jednocześnie prowadziła gospodarstwo rolne (i z tego tytułu opłacała składki na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników), to emerytura zwiększa się z tytułu opłacania wyżej wymienionych składek. Zwiększenie przyznaje się na wniosek zainteresowanego.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL