Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Od żółtaczki do depresji

Skutkiem ubocznym leczenia żółtaczki typu C może być depresja. Jej objawy pojawiajš się zwykle po jednym – trzech miesišcach podawania interferonu
Corbis
Wielu leczonych na żółtaczkę typu C wymaga pilnie pomocy psychiatry, ale jej nie dostaje. Skutki bywajš opłakane
Sprawa Marka B. to precedens. W maju 2006 r. 24-letni wówczas muzyk zaatakował nożem działacza organizacji anarchistycznych. Media spekulowały, że zrobił to z powodów œwiatopoglšdowych, co się nie potwierdziło. Podczas procesu wyszło na jaw, że miesišc przed atakiem B. zakończył ponadroczne leczenie żółtaczki typu C. Stosował interferon. Skutki uboczne takiej terapii sš dobrze znane pacjentom i ich rodzinom. Depresja, lęk, psychozy występujš obok goršczki, bólów brzucha, chudnięcia, wypadania włosów. Publikacje naukowe wœród możliwych skutków ubocznych wymieniajš skłonnoœci samobójcze oraz myœli o popełnieniu morderstwa. W połowie kuracji interferonem rodzina Marka B. zauważyła u niego zmiennoœć nastrojów i niekontrolowane wybuchy agresji. Zgłosiła to lekarzowi prowadzšcemu. Ten wypisał Markowi B. skierowanie do psychiatry w innej placówce. Tam trzeba było czekać pod gabinetem nawet kilka godzin, bez gwarancji, że się zostanie przyjętym. Marek B. po kilku wizytach zrezygnował.
W opinii dla sšdu prof. Janusz Cianciara, hepatolog (specjalista od chorób wštroby), napisał: „Jest bardzo prawdopodobne, że szereg zaburzeń u pana Marka B. było zwišzanych z leczeniem interferonem”. Sšd nie przychylił się do tego zdania. Wyniki obserwacji psychiatrycznej, którš przeprowadzono po pół roku od terapii, wykazały, że B. jest zdrowy psychicznie. Problem w tym, że skutki uboczne działania leków odczuwa się zwykle nie dłużej niż pół roku po leczeniu. W takiej sytuacji jak Marek B., czyli bez stałego kontaktu z psychologiem lub psychiatrš, jest większoœć pacjentów leczonych interferonem. Terapia tym lekiem lub jego kombinacjš z rybawirynš jest obowišzujšcym w Polsce i na œwiecie standardem w przypadku zapalenia wštroby typu C wywołanego przez wirus HCV. Nieleczona choroba może prowadzić do marskoœci lub raka wštroby. Ile osób w Polsce stosowało interferon w ubiegłym roku? NFZ nie ma takich danych. Podaje jedynie, że na żółtaczkę typu B i C (tylko w tej drugiej stosuje się interferon) było leczonych ponad 6500 osób, w grudniu 2009 r. na terapię czekało dalsze ponad 3300 chorych. Œrednia długoœć oczekiwania na leczenie to 180 dni. Ale w niektórych rejonach kraju, np. na Œlšsku, można czekać latami.     Teoretycznie przed rozpoczęciem leczenia interferonem pacjent powinien zgłosić lekarzowi wszystkie problemy zdrowotne, zwłaszcza choroby psychiczne, depresję, zmiennoœć nastrojów. Wskazana jest też wizyta u lekarza psychiatry. Prof. Cianciara nie ma jednak złudzeń: – Takie postępowanie nie jest w Polsce powszechne, co powoduje, że wielu chorych nie ujawnia swoich problemów psychicznych i nasilajš się one w czasie leczenia interferonem. Dlaczego pacjenci bojš się mówić o problemach psychicznych? Wynika to z faktu, że zgodnie z zarzšdzeniem NFZ sš one przeciwwskazaniem do zakwalifikowania do terapii. Przyznajšc się do zaburzeń psychicznych, pacjent naraża się na skreœlenie z kolejki. W Stowarzyszeniu Pomocy Chorym z HCV Prometeusze opowiadajš historię Katarzyny. Gdy otwarcie przyznała się do choroby psychicznej, leczenia odmawiali jej kolejni lekarze. Nikt nie chciał wzišć na siebie odpowiedzialnoœci za skutki uboczne leczenia. Katarzyna trafiła w końcu w ręce doœwiadczonego lekarza, który nie bał się podjšć ryzyka. Przy współpracy z dwoma psychiatrami przeprowadził jš przez terapię. Dziœ, pół roku po jej zakończeniu, Katarzyna ma ujemny wynik testu na obecnoœć wirusa. Została wyleczona. – Z mojego doœwiadczenia wynika, że pacjenci, którzy na poczštku zgłaszajš chorobę i sš pod stałš opiekš psychologów oraz psychiatrów, przechodzš przez terapię dużo lepiej niż ci, u których problemy psychiczne wychodzš dopiero w trakcie leczenia – mówi dr Ewa Janczewska-Kazek ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, która prowadziła już kilku chorych odrzuconych z powodu problemów psychicznych. Jej zdaniem najważniejsza jest dobra współpraca hepatologa z psychiatrš. Jednorazowa konsultacja niewiele może pomóc.     Na forach internetowych chorych na żółtaczkę typu C cišgle powraca temat złego samopoczucia psychicznego. Leczeni przeżywajš załamania nerwowe, nie œpiš po nocach, sš nadpobudliwi, bywajš agresywni. – Zazwyczaj uznawana jestem za siłę spokoju. Jednak podczas terapii wybuchałam jak Etna. Najgorsze było zbieranie się we mnie agresji, nad którš nie miałam kontroli. Wiedziałam, że nieuchronnie musi być wyładowana, nieważne na kim. Potem był płacz, przepraszanie. Potem znów wybuch – opowiada Ewa. Z badań wrocławskich psychiatrów i psychoterapeutów opublikowanych w piœmie „Psychiatria Polska” (nr 4, 2006) wynika, że nawet ponad połowa pacjentów leczonych interferonem wymaga konsultacji psychiatrycznych, a w 10 – 25 proc. przypadków wskazane jest podjęcie leczenia. Depresja ujawnia się zwykle po jednym – trzech miesišcach podawania interferonu. Jeœli problem jest monitorowany, można w porę zapewnić pomoc specjalisty i leki antydepresyjne. Ale w wielu szpitalach, w których prowadzi się terapię interferonem, nie ma psychologów ani psychiatrów. Poradnie chorób zakaŸnych pytane o pomoc psychologicznš często odsyłajš do innych placówek. W szpitalu przy ul. Jana Pawła II w Ostrołęce na wizytę u psychiatry czeka się kilka miesięcy. Trwajš właœnie zapisy na koniec maja. Poradnia sugeruje korzystanie z pomocy szpitala w pobliskich Wojciechowicach. W niektórych szpitalach, np. zakaŸnym na warszawskiej Woli lub w Pomorskim Centrum Chorób ZakaŸnych i GruŸlicy, prowadzšcy pacjenta hepatolog wzywa psychiatrę na konsultację. Chorzy wiedzš jednak, że mówišc o problemach psychicznych, narażajš się na przerwanie terapii (mimo że lekarze zastrzegajš, że nie robi się tego z błahych przyczyn), i wolš milczeć, bo na leczenie czekali kilka miesięcy. – Pacjenci często bagatelizujš objawy zaburzeń psychicznych przed terapiš, nie przyznajš się do nich lub bez wiedzy specjalisty od chorób zakaŸnych prowadzš równolegle wspomaganie lekami, np. antydepresantami – przyznaje Monika Rachoń, psycholog z Lublina, która od lat pomaga pacjentom ze stowarzyszenia Prometeusze. – Wynika to chyba z mitu, jaki kiedyœ powstał: jeœli przyznasz się do tego, że „bywasz smutny”, to wstrzymajš ci terapię.     Często zresztš to nie pacjent szuka pomocy, lecz jego rodzina. I w starciu z biurokratycznš machinš jest bez szans. – Pani musi podać nazwisko pacjenta, bo może trzeba przerwać terapię – krzyczy zdenerwowana doktor z Białej Podlaskiej, gdy podaję się za członka rodziny pacjenta, który zaczšł zachowywać się agresywnie. Jeszcze gorzej jest z dostępem do psychologów, choć w pierwszym okresie prowadzenia terapii ich pomoc w wielu przypadkach by wystarczyła. Można się do nich dostać tylko ze skierowaniem, a terminy sš długie. Rzadko przyjmujš w przychodniach przyszpitalnych. Kierownicy placówek redukujš ich etaty z powodu oszczędnoœci. Maciej Skibiński, który pomocš dla osób leczonych interferonem zajmuje się od 2003 r., napisał pracę doktorskš na temat wpływu terapii ludzi leczonych interferonem na jakoœć ich życia. – Jeœli na poczštku leczenia pacjent jest w kiepskim stanie psychicznym i w depresji, to prawdopodobnie przenosi sytuacje stresowe z życia przed leczeniem. Psychoterapia wtedy pomaga. Jeœli natomiast objawy depresyjne występujš po trzecim miesišcu leczenia, majš zwišzek z działaniem interferonu na układ nerwowy. Wtedy potrzebne sš leki – wyjaœnia. Skibiński przyjmował pacjentów w Poradni Chorób Wštroby w Poznaniu. Od stycznia tam nie pracuje, bo na jego etat zabrakło pieniędzy.     U prawie co trzeciego pacjenta leczonego interferonem występuje depresja – wynika z badań, które w 2000 r. przeprowadził Robert J. Fontana, psychiatra z Uniwersytetu w Michigan (USA), na temat objawów neurologicznych i psychiatrycznych u chorych na wirusowe zapalenie wštroby typu C. Badaniu poddano pacjentów w okresie między szóstym a 12. tygodniem leczenia interferonem alfa lub interferonem z rybawirynš.   Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.rybak@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL