Obliczając dochód, odejmujemy składkę zdrowotną

aktualizacja: 11.03.2010, 03:40
Foto: www.sxc.hu

Mam zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach. Czy dla celów zasiłku rodzinnego odlicza się składki zdrowotne? Jeżeli tak, to które?

Przyznanie zasiłku rodzinnego jest uzależnione od tego, jaka jest wysokość dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę (art. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A04AE6D955638CE315F03B6AAF3D5A58?id=182545]ustawy o świadczeniach rodzinnych[/link]). Co rozumieć przez pojęcie „dochód”? Art. 3 pkt 1 ustawy wymienia bardzo szczegółowo, co uwzględnia się w dochodzie.
Zasadniczo jednak są to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link], pomniejszone o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Jak widać, składki zdrowotne nie wchodzą do dochodu, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku rodzinnego.
Czy mówiąc o składce zdrowotnej, mamy na myśli składkę należną (9 proc. podstawy wymiaru) czy tę odliczaną od podatku (7,75 proc. podstawy wymiaru)?
Wyjaśnia to [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D872717B897E031997357E700606DA79?id=178004]rozporządzenie z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU z 2005 r. nr 105, poz. 881 ze zm.)[/link].
Warto wiedzieć, że jesienią ubiegłego roku zmienił się sposób obliczania składki zdrowotnej pomniejszającej dochód członka rodziny.
[b]Do 3 września 2009 r. składka zdrowotna była obliczana według następującego wzoru:[/b]
S = (Sp x P) /Pp
gdzie:
S – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,
Sp – składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku wyrażona w złotych (wykazana w zaświadczeniu z urzędu skarbowego),
P – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach obowiązująca w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
Pp – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach odliczona od podatku.
[b]Od 3 września 2009 r. sposób ustalania składki został zmieniony[/b] przez § 1 pkt 5 lit. b) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318843]rozporządzenia z 1 lipca 2009 r. (DzU z 2009 r. nr 114, poz. 950)[/link].
Obecnie wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającej dochód członka rodziny oblicza się według wzoru:
S = Sp (P-Sus)
gdzie:
S – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,
Sp – stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne,
P – przychód wyrażony w złotych,
Sus – składka na ubezpieczenia społeczne wyrażona w złotych.
W praktyce, niezależnie od tego, jaki wzór zastosować, wynik jest ten sam. Z obu wzorów wynika, że [b]dochód członka rodziny zmniejsza się o składkę zdrowotną wynoszącą 9 proc. podstawy wymiaru[/b].
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A04AE6D955638CE315F03B6AAF3D5A58?id=182545]ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.).[/link][/i]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE