Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Na bursztynowym szlaku

Prace archeologiczne
Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Ogromne cmentarzysko sprzed blisko 2200 lat badajš na północnym Mazowszu naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego
Znajduje się ono w Gołębiewie w powiecie nidzickim. Wiedzieli o nim już w XIX wieku archeolodzy z Prus Wschodnich, z Królewca, ale ta wiedza poszła w zapomnienie za sprawš burzliwej historii tych terenów. Trzy lata temu polscy badacze ponownie „odkryli" to cmentarzysko dzięki archiwaliom zachowanym w Berlinie i rozpoczęli systematyczne wykopaliska. Pracami kieruje dr Andrzej Maciałowicz z Instytutu Archeologii UW. Na cmentarzysku grzebano zmarłych nieprzerwanie przez około 300 lat, od połowy II wieku p.n.e. do połowy II wieku n.e. Polacy ustalili, że zajmowało ono olbrzymiš powierzchnię 1,5 hektara. - Ale jeœli uwzględnić informacje z wczeœniejszych badań niemieckich, to okaże się, że stanowisko rozcišgało się na jeszcze większej przestrzeni - uważa dr. Maciałowicz. Ma ono zwišzek z ludem Lugiów (a terminologii archeologicznej tzw. kultura przeworska). Wielkie cmentarzysko na Północnym Mazowszu, nie wzięło się „znikšd". - W połowie II wieku p.n.e. miał miejsce gwałtowny proces zasiedlania w dorzeczu Wkry, na całej jej długoœci, zwišzany z kulturš przeworskš - wyjaœnia dr Maciałowicz. Były to grupy nowej ludnoœci, być może z Wielkopolski, z Kujaw. Przybysze pokusili się o zorganizowanie intratnego handlu bursztynem. Zabytki znajdowane na północnym Mazowszu, między innymi w Gołębiewie wskazujš, że w tamtym czasie przez tę krainę wiódł szlak bursztynowy łšczšcy wybrzeża Bałtyku z terenami południa Europy.
Na cmentarzysku w Gołębiewie archeolodzy znaleŸli między innymi zabytki pochodzšce rzymskiej prowincji Noricum nad œrodkowym Dunajem i z terenów Czech i Słowacji zamieszkałych przez plemiona germańskich Markomanów. Wyniki dotychczasowych badań wskazujš, że na cmentarzysku zaprzestano chowania zmarłych w połowie II wieku n.e. gdy na północnym Mazowszu pojawili się Goci, w swej wędrówce z wybrzeży Bałtyku nad Morze Czarne.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL