Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

JPII – kłopoty z cudem

ROL
Trzeba dodatkowych opinii, by stwierdzić, czy uzdrowienie francuskiej zakonnicy było nadzwyczajne
Uznanie cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II miało być najmniej pracochłonnym i najkrótszym etapem w procesie beatyfikacyjnym. Ale pojawiły się trudnoœci, które wydłużš prace – ustaliła "Rz". [srodtytul]Wszystko od nowa? [/srodtytul] Proces o uznanie cudu w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jeszcze się nie rozpoczšł. Nie zebrała się konsulta lekarska (to pierwszy etap procesu), w Kongregacji pojawiły się bowiem pytania i wštpliwoœci dotyczšce cudu uzdrowienia z choroby Parkinsona francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre.
Dlatego Kongregacja zwróciła się o dodatkowe opinie do œwiatowej sławy lekarzy – specjalistów zajmujšcych się tš nieuleczalnš chorobš. Prawdopodobnie jedno z pytań dotyczy tego, czy francuska zakonnica cierpiała na chorobę Parkinsona czy na zespół parkinsonowski. – Sš choroby, które dajš objawy takie jak choroba Parkinsona, ale nimi nie sš – wyjaœnia neurolog, prof. Grzegorz Opala ze Œlšskiego Uniwersytetu Medycznego. – W niektórych zespołach parkinsonowskich, powstałych z powodu urazów, zatruć i zażywanych leków, po wycofaniu np. stosowanego leczenia cofajš się objawy parkinsonowskie. Natomiast choroba Parkinsona jest nie do wyleczenia. Zdaniem prof. Opali jest mało prawdopodobne, by zespoły lekarskie dotychczas badajšce sprawę uzdrowienia zakonnicy nie oceniały jej w tych właœnie kategoriach. Zatrzymanie procesu spowodowało lawinę spekulacji i plotkę, że francuska zakonnica ponownie zachorowała – w tej sprawie nie ma żadnych oficjalnych komentarzy. Czekanie na dodatkowe opinie wydłuży proces beatyfikacyjny. Jeżeli będš one pozytywne – słychać w kręgach koœcielnych – proces może zakończyć się jeszcze w tym roku. Nie oznacza to jednak, i jest to coraz mniej prawdopodobne, że wtedy zostanie także ogłoszona beatyfikacja. Jeœli natomiast opinie będš negatywne, postulator procesu będzie musiał wybrać nowy cud, który zostanie zbadany. Ale zanim trafi do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, będzie musiał zostać zatwierdzony na poziomie diecezji, w której się dokonał. To na pewno wydłużyłoby oczekiwanie na ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym. Z ewentualnym wyborem nowego cudu nie będzie problemu, gdyż w aktach sprawy Jana Pawła II jest odnotowanych 251 cudów uzdrowienia. [srodtytul]Modliłam się i choroba zniknęła [/srodtytul] Co wiadomo o uzdrowieniu Marie Simon-Pierre? Wydarzyło się 2 czerwca 2005 roku, czyli niedługo po œmierci Jana Pawła II. Zakonnica ze Zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego opowiedziała o nim publicznie w 2007 roku: "miałam chorobę Parkinsona, modliłam się do Jana Pawła II i moja choroba zniknęła". Chorobę Parkinsona, która zaatakowała głównie lewš stronę ciała, zdiagnozowano u niej w 2001 roku. Objawy nasiliły się w 2004 roku, a następnie w dniu œmierci papieża – 2 kwietnia 2005 roku. 13 maja siostry w całym zgromadzeniu rozpoczęły modlitwy o uzdrowienie Marie -Simon. Nagle, 2 czerwca, objawy choroby ustšpiły. Cudowne uzdrowienie w sposób niewytłumaczalny z naukowego punktu widzenia zostało potwierdzone w procesie diecezjalnym. [ramka][b]ŒWIADECTWA Z CAŁEGO ŒWIATA[/b] [b]Dawid z Gdańska, Ewa z USA, Nicola z Włoch[/b] Do biura postulacji procesu beatyfikacyjnego w Rzymie wpływajš informacje o setkach cudów i łask, jakich ludzie na œwiecie doœwiadczyli za wstawiennictwem zmarłego papieża. To nie tylko katolicy, ale i prawosławni, wyznawcy islamu, judaizmu. Najpoważniejsze z nich, które sš rozpatrywane w procesie beatyfikacyjnym, dotyczš nagłych i trwałych uzdrowień z nieuleczalnych chorób. Takich œwiadectw jest ponad 250, niektóre opisał w ksišżce „Santo subito" Andrea Tornielli. Dziewięcioletni Dawid z Gdańska, chory na złoœliwy nowotwór nerek, został uzdrowiony po wizycie z rodzicami przy grobie Jana Pawła II. Ewa z USA z zatorem tętnicy płucnej trafiła na oddział intensywnej terapii, a po modlitwie męża wróciła do życia. Włoch Nicola Grippo, po modlitwach żony, został uzdrowiony z raka nerki i płuca. Najwięcej łask dotyczy poczęcia i narodzin dzieci, nawróceń, otrzymania pracy, wyjœcia z nałogów. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL