Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Na czym polega metoda memoriałowa?

Jakie sš ograniczenia przy metodzie memoriałowej, oprócz niezapłaconych własnych składek pracodawcy?
[b]Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów metodš memoriałowš jest nieco bardziej złożone niż metodš kasowš.[/b]Pierwsza trudnoœć polega na podziale kosztów na bezpoœrednie (bezpoœrednio zwišzane z przychodami) i poœrednie (inne niż bezpoœrednio zwišzane z przychodami).Przepisy ustawy o PIT nie podajš definicji kosztów bezpoœrednich ani poœrednich, więc odpowiedniego podziału podatnik musi dokonać samodzielnie, uwzględniajšc stan faktyczny danego zdarzenia gospodarczego.Za koszty bezpoœrednie z pewnoœciš uznać będzie można wszelkie koszty, które da się wprost przyporzšdkować do sprzedaży okreœlonych produktów czy usług. A contrario koszty poœrednie to takie, których nie można przyporzšdkować w ten sposób.Drugš trudnoœć zwišzanš z metodš memoriałowš stanowi odpowiednie przyporzšdkowanie kosztów bezpoœrednich do danego roku podatkowego. I tak koszty bezpoœrednie:- poniesione w danym roku podatkowym a także latach poprzedzajšcych s...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL