Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Wdowa blokuje przekłady

ROL
Kto za granicš wyda biografię Ryszarda Kapuœcińskiego, ten straci prawa do publikacji jego ksišżek
Wydawcy ksišżek Ryszarda Kapuœcińskiego z Francji, Włoch i Hiszpanii zrezygnowali z opublikowania nowej biografii pisarza pióra Artura Domosławskiego „Kapuœciński non-fiction”. Jak ustaliła „Rz”, Alicja Kapuœcińska, wdowa po pisarzu, która jest właœcicielkš praw autorskich, zagroziła, że cofnie im zgodę na wznowienia ksišżek męża. Paweł Szwed z wydawnictwa Œwiat Ksišżki, polskiego wydawcy biografii, jest jednak przekonany, że ksišżka ukaże się w kilkunastu państwowych œwiata. – Mamy oferty z większoœci krajów Unii Europejskiej oraz USA – mówi. – Jeszcze żadna z naszych ksišżek nie wywoływała takiego zainteresowania na œwiecie. W ksišżce sš fragmenty napisane na podstawie akt IPN. Wynika z nich, że Kapuœciński był zarejestrowany przez wywiad PRL jako współpracownik. Kontrowersje budzš też informacje dotyczšce kontaktów towarzyskich pisarza.
Alicja Kapuœcińska próbowała też zablokować wydanie ksišżki o mężu w Polsce. Złożyła pozew w sšdzie. Kilka dni temu został on jednak odrzucony. W pištek publikacja trafiła do księgarń. Wdowa wniosła apelację. Jej pełnomocnik dowodzi, iż nie miała œwiadomoœci, że Domosławski pisze biografię Kapuœcińskiego, i nie wyrażała na to zgody. Chce też uznania, że autor dopuœcił się naruszenia prawa, zamieszczajšc fragmenty niepublikowanej dotšd twórczoœci pisarza. Dodatkowo adwokat Alicji Kapuœcińskiej Stanisław Pelczar skierował protest przeciw ksišżce do wydawnictwa Bertelsmann (Œwiat Ksišżki jest jego częœciš). Informuje w nim, że do sšdu zostało przesłane oœwiadczenie szefa wydawnictwa Znak Jerzego Illga, które pierwotnie miało wydać ksišżkę o pisarzu. „Wedle mojej wiedzy pan Artur Domosławski nie informował pani Alicji Kapuœcińskiej, że pracuje nad biografiš jej zmarłego męża Ryszarda Kapuœcińskiego. Utrzymujšc jš w przeœwiadczeniu, że pisze dzieło o œwiatowej recepcji twórczoœci Ryszarda Kapuœcińskiego, nadużył okazanego mu zaufania, korzystajšc jednoczeœnie z domowego archiwum oraz udzielonej mu pomocy i rekomendacji” – pisze Illg, dodajšc, że to było właœnie przyczynš odmowy opublikowania ksišżki przez wydawnictwo Znak. Wydanie kontrowersyjnej ksišżki skomentował wczoraj prof. Władysław Bartoszewski. – Sš uprawnione wydawnictwa, które wydajš przewodniki po domach publicznych, z kwalifikacjami i iloœciš gwiazdek, ale nie sšdzę, żebym chciał wydać w takim miejscu swojš ksišżkę historycznš – powiedział reporterowi TOK FM, odnoszšc się do wydawnictwa Œwiat Ksišżki. Zaznaczył, że zastanowi się nad dalszš współpracš z tym wydawnictwem. [i]Ryszard Kapuœciński obok Stanisława Lema jest najchętniej czytanym na œwiecie polskim pisarzem. Zmarł 23 stycznia 2007 roku.[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL