Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Niebezpieczny klej do szczęk, bo zawiera cynk?

GlaxoSmithKline, producent Corega Extra Strong, wycofał wyrób, gdyż może powodować zaburzenia neurologiczne
W ostrzeżeniu do mediów i Urzędu Rejestracji Leków (URL) firma tłumaczy, że przy normalnym użytkowaniu klej nie stwarza zagrożenia, ale częœć konsumentów nakłada na protezy więcej kremu, niż jest to zalecane, i stosuje go częœciej niż raz dziennie. Zazwyczaj z powodu Ÿle dopasowanych protez. Ktoœ używajšcy w ten sposób kleju może w efekcie regularnie połykać jego niewielkie iloœci. Ponieważ zawiera on cynk, ten może latami kumulować się w organizmie i powodować skutki uboczne: „objawy neurologiczne, jak drętwienie, mrowienie, trudnoœci z chodzeniem, zaburzenia równowagi” – wymienia producent. Decyzję o wycofaniu kleju podjšł, bo w 2009 r. trafiło do niego więcej informacji o zdarzeniach niepożšdanych niż wczeœniej.
– Do nas żadne przypadki nie trafiły. Otrzymaliœmy ostrzeżenie od producenta i umieœciliœmy je na swojej stronie – mówi Wojciech Łuszczyna, rzecznik URL, który zbiera dane o działaniach niepożšdanych leków i wyrobów medycznych (do nich należy klej do protez). Czy klej rzeczywiœcie może być groŸny? – Cynk jest składnikiem wielu preparatów witaminowych i groŸny nie jest. Używa się go np. w suplementach diety – twierdzi Łuszczyna. – Polacy majš raczej niedobory niż nadmiar cynku. Oczywiœcie jest to metal i w nadmiarze może spowodować takie objawy, jakie wymienia producent – mówi Grzegorz Kasprowicz, farmaceuta z Warszawy. GlaxoSmithKline już opracował inny klej do protez, który nie zawiera cynku. Jeden z naszych czytelników opowiada, że na etykiecie szamponu przeciwłupieżowego znalazł kiedyœ ostrzeżenie, że umycie głowy może u niego spowodować zawał serca lub udar mózgu. – Chyba przesadzili. Ale nie odważyłem się go użyć i drugi szampon wyrzuciłem – opowiada pan Wojciech z Warszawy. Eksperci tłumaczš, że takie ostrzeżenie, choć przesadne, nie bierze się znikšd. – Niektóre substancje przeciwgrzybicze przyjmowane doustnie mogš u osób majšcych nieprawidłowe EKG powodować rzadkie komplikacje – mówi dr Łuszczyna. – W szamponach przeciwłupieżowych te substancje też występujš, choć przez skórę dostajš się do organizmu w tak małym stężeniu, że trudno mówić o jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Ale skoro występujš, producenci wolš przed nimi ostrzec. – Czasem niektóre działania producentów wydajš się przesadzone, ale gdy chodzi o zdrowie, lepiej dmuchać na zimne – dodaje Grzegorz Kasprowicz. Dyrektor Instytutu Leków prof. Zbigniew Fijałek mówi, że prawodawstwo unijne od kilku miesięcy zobowišzuje producentów do sprawdzania, czy ich ulotki sš zrozumiałe dla przeciętnego pacjenta, to znaczy, czy nadmiernie nie straszš albo czy sš napisane na tyle zrozumiałym językiem, by pacjenci wiedzieli, jak bezpiecznie używać leków.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL