Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kiedy rozliczyć wewnštwspólnotowš dostawę

Fotorzepa, Szymon Laszewski Szymon Laszewski
Przedsiębiorca, który sprzedał towar unijnemu kontrahentowi, może do tej dostawy zastosować zerowš stawkę VAT, ale pod warunkiem że ma stosowne dokumenty. Jak postšpić w razie ich braku?
[b]Od 1 stycznia 2010 r. zasady rozliczenia w takiej sytuacji wewnštrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) nieco się zmieniły.[/b][srodtytul]Zerowa stawka pod pewnymi warunkami[/srodtytul]Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT WDT podlega opodatkowaniu według zerowej stawki. Jednym z warunków jej zastosowania jest posiadanie dokumentów, z których wynika, że towary będšce przedmiotem WDT zostały dostarczone do nabywcy znajdujšcego się na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 42 ust. 1 i 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link]).Te regulacje były przedmiotem licznych interpretacji organów podatkowych i wyroków sšdów administracyjnych. Mimo to ustawodawca nie zdecydował się na ich nowelizację.Z poczštkiem nowego roku zmieniono natomiast przepisy mówišce, jak ma postšpić podatnik, który nie ma dokumentów upoważniajšcych do stosowania obniżonej stawki, czyli art. 42 ust. 12, 12a oraz 13 ustawy o VAT.[srodtytul]Jak było[...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL