Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Światowa zmowa w sprawie Mlecznej Drogi

Droga Mleczna
NASA
Dziesištki tysięcy amatorów na całym œwiecie używa swych domowych komputerów do rozwišzania zagadki naszej galaktyki — odtworzenia „szkieletu” z niewidocznej ciemnej materii
Wolontariusze od Alaski do Nowej Zelandii zaoferowali moc obliczeniowš swoich komputerów, niezależnie od tego, czy sš to dziesięcioletnie desktopy, czy najnowoczeœniejsze laptopy. Chcš pomóc naukowcom z Rensselaer Polytechnic Institute w utworzeniu mapy materii Mlecznej Drogi. W tym miesišcu wirtualny superkomputer złożony z tysięcy pecetów, które zostały częœciowo udostępnione przez użytkowników, osišgnšł moc obliczeniowš jednego petaflopa. (FLOPS to jednostka wydajnoœci komputerów, liczba operacji na sekundę ang. FLoating point Operations Per Second). Sprzężone ze sobš komputery wykonujš zatem biliard operacji na sekundę. W ten sposób superkomputer wolontariuszy dołšczył do czołówki najpotężniejszych maszyn na œwiecie. Projekt MilkyWay@Home wykorzystał platformę BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) sprawdzonš w projekcie poszukiwania pozaziemskiego życia SETI.
Projekt rozpoczšł się w roku 2006. Każdy z ochotników dzieli się pewnš częœciš możliwoœci obliczeniowych swojego komputera, która jest wykorzystywana do obliczeń potrzebnych w projekcie. Chodzi o analizę przesuwania i łšczenia się karłowatych galaktyk, które utworzyły większy twór — Mlecznš Drogę miliardy lat temu. Obliczenia majš doprowadzić do stworzenia nowego, znacznie dokładniejszego niż obecnie modelu opisujšcego kształt i gęstoœć ciemnej materii w naszej galaktyce. Cały projekt miał bardzo „niewinny” poczštek. Heidi Newberg, profesor fizyki i astronomii w Rensselaer Polytechnic Institute pracowała nad stworzeniem trójwymiarowej mapy rozkładu gwiazd i materii Mlecznej Drogi. Nie mogła jednak zbudować modelu nawet małego wycinka galaktyki. — Byłam badaczem siedzšcym w pracowni z wielkim problemem do rozwišzania i nie miałam wystarczajšco mocnego komputera — wspomina badaczka. — Naukowcom zawsze brakuje mocy komputerów. Wielka iloœć danych sprawia, że praktycznie każda dostępna moc jest za mała. Malik Magdon-Ismail, profesor technik programowania, pomógł jej opracować algorytm potrzebny do realizacji wielkiego projektu i z pomocš ochotników program ruszył w 2006 roku. — Pracujšc w ramach projektu Milky Way@Home mam możliwoœć użycia takiej mocy obliczeniowej, na jakš nigdy nie miałabym szans — mówi dziœ Heidi Newberg. Od poczštku projektu swoje komputery udostępniło 45 tys. ochotników ze 169 krajów. Obecnie swe komputery udostępnia 17 tys. wolontariuszy. — To, co uprawiamy to prawdziwie publiczna nauka — powiedział Travis Desell, jeden z badaczy bioršcych udział w projekcie.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL