VAT

Usługi budowlane w Niemczech, więc i podatek niemiecki

SAM/Fotorzepa, Sławomir Mielnik
[b]Osoba wykonująca usługi budowlane w Niemczech, rozliczająca się z dochodów w Polsce ryczałtem, wystawia rachunki dla usługobiorcy będącego podatnikiem niemieckim. Czy naliczyć od tego VAT? Czy dochód uzyskany za granicą wlicza się do limitu obrotu VAT w Polsce? Czy taki usługodawca musi zarejestrować się w Polsce dla potrzeb VAT? [/b] Usługi budowlane są opodatkowane według zasady przewidzianej dla usług związanych z nieruchomościami. Zgodnie z art. 28e [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o podatku od towarów i usług[/link] miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości.
Skoro zatem usługi budowlane są wykonywane na terenie Niemiec, to nie są one opodatkowane polskim VAT, tylko podatkiem od wartości dodanej w miejscu położenia nieruchomości, czyli w Niemczech. Potwierdziła to[b] Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 29 sierpnia 2008 r. (IBPP2/443-522/08/BW)[/b]. Wprawdzie od tego czasu przepisy określające miejsce świadczenia usług znacznie się zmieniły (najistotniejsza zmiana nastąpiła od 1 stycznia 2010 r.), ale w zakresie opodatkowania nieruchomości zmian nie było (mimo iż były takie zakusy). W tej sytuacji obrót z tytułu świadczenia usług na terenie Niemiec nie jest sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT, ponieważ zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT sprzedażą jest tylko odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Tym samym obrót z tytułu świadczenia usług na terenie Niemiec nie jest wliczany do limitu decydującego o utracie prawa do zwolnienia z VAT (od 1 stycznia 2010 r. – 100 tys. zł). Oczywiście nie zwalnia to podatnika z obowiązku płacenia w Polsce ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu tych usług. Szerzej pisał o tym Adam Bartosiewicz w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/58724.html]„Czy można płacić w Polsce ryczałt od usług świadczonych za granicą?”[/link] [i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL