Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

Nie zaakceptuję szybko planu reform Tuska

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, mówi, że nie zaakceptuje zmian w opodatkowaniu rolników. Dodaje, że zmiany w systemie finansów publicznych wymagajš długiej dyskusji w rzšdzie
[b]Rz: Po ogłoszeniu planu stabilizacji i rozwoju przez premiera Tuska w koalicji mocno trzeszczy?[/b] Waldemar Pawlak: Trwa dyskusja. Trzeba bowiem poważnie porozmawiać. Teraz ważniejsze niż dywagacje o podwyższeniu wieku emerytalnego, co tylko drażni ludzi, jest znalezienie skutecznego sposobu na zwiększanie liczby miejsc pracy zarówno dla młodych ludzi, jak i dla osób po 50. roku życia.
Bo tego ustawowo nie da się zapisać, w przeciwieństwie do ustalenia wieku emerytalnego. Trzeba też według mnie poważnie zastanowić się nad efektywniejszym premiowaniem dłuższej pracy przedstawicieli służb mundurowych, bo wtedy ich wczeœniejsze emerytury nie będš aż takim dużym obcišżenia dla budżetu. [b]Podkreœlił pan, że to plan Platformy Obywatelskiej. Czy w takim razie Donald Tusk zlekceważył koalicjanta? Polskie Stronnictwo Ludowe planuje więc może przedstawienie własnego nowego programu gospodarczego?[/b] W ubiegłš œrodę Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło swoje pomysły dotyczšce zmian gospodarczych, ale medialnie zostało to pominięte. Mówiliœmy wówczas m.in. o wprowadzeniu mechanizmu zryczałtowanej, stałej składki ubezpieczeniowej na wzór szwedzki czy kanadyjski. Tak, by państwo zapewniało obywatelowi niezbędne minimum, ale by obywatel miał swobodny wybór i mógł samodzielnie wybierać dodatkowe ubezpieczenie, decydujšc o swoich pienišdzach – czy to umieszczajšc je na przykład na lokacie, czy w obligacjach. Wedle uznania. To o wiele nowoczeœniejsze rozwišzanie niż deficytowy ZUS i nie zmusza do dofinansowania nieefektywnego systemu. [wyimek]PO trochę za mocno zapatrzyła się w demagogię dotyczšcš KRUS[/wyimek] Bo moim zdaniem system KRUS jest bardziej nowoczesny jako ten ze stałš, zryczałtowanš składkš miesięcznš. I właœnie taki mechanizm jest dla obywatela znacznie prostszy. [b]A co z pomysłem PSL dotyczšcym reformy emerytalnej dla przedsiębiorców? [/b] To też musi być uproszczony system uwzględniajšcy wartoœć pienišdza w czasie oraz zachęcajšcy do wyjœcia z szarej strefy. [b]PSL cišgle powtarza, że ZUS jest deficytowy. Ale przecież za jakiœ czas sposób płacenia składek się zmieni.[/b] Już teraz trzeba myœleć o zmianach, skoro po dziesięciu latach funkcjonowania tego systemu widać, że przyjęte na poczštku założenie, iż rynki finansowe będš rosnšć w nieskończonoœć, okazało się mocno przesadzone. Dlatego trzeba to zweryfikować. [b]Co w takim razie z propozycjš włšczenia najbardziej dochodowych rolników do grupy płatników podatku dochodowego, o której w pištek wspominał premier Donald Tusk? [/b] Ja bym chciał wiedzieć, z kim na wsi spotykali się nasi koledzy z PO, że postanowili dołożyć rolnikom 3 mld zł dodatkowego podatku. To jest nie do zaakceptowania, zważywszy jeszcze na to, co dzieje się teraz na rynkach rolnych, kiedy np. zboże tanieje. Poza tym PO chyba nie zauważyła jednej doœć istotnej rzeczy. W połowie ubiegłego roku ustawowo została już zwiększona składka dla tych rolników, którzy majš większe gospodarstwa. Więc może PO trochę za mocno zapatrzyła się w demagogię dotyczšcš KRUS. [b]I to dlatego PSL zablokował plan konwergencji?[/b] Ten plan, przedstawiony na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, miał wiele odwołań do planu konsolidacji. A przecież nie może być tak, że Rada Ministrów akceptuje coœ, czego wczeœniej nie widziała, nie konsultowała i tak naprawdę zostało jej to przedstawione dopiero w miniony pištek. Dlatego powiedziałem, że potrzebna jest tu bardzo poważna dyskusja. Ale dajmy czas kolegom z PO. Bo np. my złożyliœmy swoje propozycje zmian w konstytucji pod koniec listopada, a jak wiadomo projektu PO zmiany konstytucji nie ma do dziœ. [b]Dyskusja dyskusjš, ale co dalej? [/b] Najproœciej będzie zajšć się po kolei sprawami najistotniejszymi. [b]Czyli? Gdyby pan miał wymienić te trzy najważniejsze. [/b] Stworzenie zachęty do powstawania nowych miejsc pracy, wzmocnienie premiowania dłuższej służby mundurowej oraz stałe ryczałtowe składki ubezpieczeniowe. Z naszych wyliczeń wynika bowiem, że co roku dodatkowe koszty na ZUS to w sumie ok. 100 mld złotych deficytu z budżetu i kosztów pracodawców.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL