Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Zwišzkowcy: TVP bankrutuje

Siedziba TVP
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
TVP walczy o utrzymanie płynnoœci finansowej. Spółka stara się o 100 mln zł kredytu, jeœli go nie dostanie, może zabraknšć pieniędzy na wynagrodzenia
Rzecznik telewizji Stanisław Wojtera nie chciał potwierdzić, ani zaprzeczyć tym informacjom. - Telewizja nie komentuje sprawy do jutrzejszego spotkania ze zwišzkami - powiedział. Jutro w południe odbędzie się kolejna tura negocjacji w ramach sporu zbiorowego, jaki od pół roku Zwišzek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP "Wizja" prowadzi z zarzšdem (w proteœcie przeciwko ubiegłorocznym zwolnieniom grupowym). Z kolei Rada Sekcji Krajowej Pracowników Radia i Telewizji NSZZ "Solidarnoœć" (nie uczestniczy w sporze zbiorowym) zaniepokojona spadkiem wpływów abonamentowych wystosowała apel do KRRiT oraz ministra infrastruktury, by "w trybie pilnym" zobowišzały Pocztę Polskš do lepszej egzekucji opłat za radio i telewizję, szczególnie od firm i instytucji.
"Dalsze unikanie przez operatora publicznego, jakim jest Poczta Polska, egzekucji od podmiotów prawnych obowišzku uiszczania opłat abonamentowych jest, poza łamaniem prawa, działaniem na szkodę mediów publicznych, będšcych wspólnym dobrem narodowym" - głosi oœwiadczenie Solidarnoœci. NSZZ "Solidarnoœć" Radia i Telewizji apeluje w nim też do "Rzšdu RP o wyrównanie utraconej przez media publiczne kwoty abonamentu spowodowanej wystšpieniami przedstawicieli rzšdu nawołujšcymi do nie uiszczania opłat radiowo-telewizyjnych". W poniedziałek z zarzšdem telewizji spotkały się wszystkie telewizyjne zwišzki. Według "Wizji" prezes TVP Romuald Orzeł poinformował wówczas, że TVP funkcjonuje do końca lutego w oparciu o prowizorium budżetowe, które zakłada zrównoważenie wydatków z wpływami. By to osišgnšć, zarzšd miałby o 40 do 50 procent zredukować budżety regionalnych oddziałów TVP. O 30 proc. ograniczone majš być zaœ wynagrodzenia pracowników twórczych i technicznych. Zarzšd miał też zapowiedzieć dokładnš analizę planów produkcyjnych. - Wszystkie nowe produkcje muszš mieć bezwzględnš akceptację zarzšdu - informuje "Wizja" po spotkaniu z zarzšdem. O kłopotach finansowych TVP zarzšd spółki mówi od wielu tygodni, a jednš z przyczyn tego stanu rzeczy jest załamanie systemu abonamentowego. Według prognoz KRRiT, w 2010 r. TVP może otrzymać z abonamentu jedynie między 80 a 100 mln zł. Pienišdze te w całoœci zostanš przeznaczone na oœrodki regionalne, których utrzymanie kosztuje ok. 400 mln zł rocznie. Według danych TVP, udział abonamentu w jej przychodach w 2009 r. wynosił - 17 proc., a w 2010 r. będzie to ok. 6 proc. Do spadku wpływów abonamentowych dokłada się spadek wpływów z reklamy i sponsoringu, które w 2010 r. majš być odpowiednio niższe o 146 i 12,6 mln zł. Na koniec 2010 r. telewizja zakłada zerowy wynik finansowy. Główny koszt utrzymania pozostałych anten ponieœć majš Jedynka i Dwójka.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL