Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Chińczycy dawno nie czuli się tak potężni

Piotr Gillert
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Od lat Ameryka dozbraja Tajwan, by chronić go przed ewentualnš agresjš ze strony ChRL. Od lat Chińczycy protestujš – ale nigdy protest ten nie był tak ostry jak teraz. GroŸba nałożenia sankcji na amerykańskie firmy i zawieszenia współpracy w kluczowych kwestiach międzynarodowych to poważne wyzwanie dla administracji Baracka Obamy.
Można mówić o fiasku jego prób podjęcia bliskiego, głębokiego dialogu z Pekinem. Widać to było już w ostatnich tygodniach, gdy Chińczycy storpedowali próbę zawarcia międzynarodowego paktu klimatycznego w Kopenhadze. A także gdy Amerykanie uznali chińskš agresję w Internecie za tak niebezpiecznš, że zasługiwała na zdecydowanš ripostę ze strony Hillary Clinton. Na linii Waszyngton – Pekin powiało chłodem. Być może jednak nie mogło być inaczej. Być może takie tarcia nastšpiłyby wczeœniej czy póŸniej, bo sš po prostu nieuniknione wszędzie tam, gdzie nowa potęga zaczyna wypierać starš. A to właœnie się dzieje: chińskie wpływy tak na Dalekim Wschodzie, jak i w wielu innych regionach œwiata zaczynajš zagrażać wpływom dotychczasowego supermocarstwa. Przez dziesięciolecia Chińczycy woleli nie iœć na udry z Amerykš, bo byli od niej uzależnieni gospodarczo, a w dużej mierze także politycznie. Militarnie nie mogli się z niš w żaden sposób równać. Ten układ zaczyna się zmieniać i chińskie zachowanie także, co nie powinno nikogo dziwić. Chińczycy od dwóch wieków nie czuli się tak potężni jak dziœ. Nie oznacza to wcale, że oba kraje muszš niechybnie pójœć na wojnę, pocišgajšc za sobš resztę œwiata. Ameryka i Chiny sš dziœ zbyt blisko ze sobš powišzane gospodarczo, konflikt nie leżałby w interesie żadnej ze stron. Bardziej prawdopodobny jest inny scenariusz. Płyty tektoniczne wielkiej geopolityki będš się zapewne dalej powoli przesuwać, czemu towarzyszyć będš kolejne wstrzšsy i napięcia. Z roku na rok chińskie wpływy będš rosnšć, amerykańskie maleć. Jak daleko zajdzie ta przemiana, tego dziœ nikt nie jest w stanie przewidzieć.
[ramka][link=http://blog.rp.pl/gillert/2010/01/31/chinczycy-dawno-nie-czuli-sie-tak-potezni/]Skomentuj[/link][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL