Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Surowce i Chemia

Zabytkowe kopalnie na europejskim szlaku dziedzictwa

Wytyczony w woj. œlšskim Szlak Zabytków Techniki został częœciš Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Router of Industrial Heritage - ERIH)
Odpowiednie tablice informacyjne i certyfikaty szefowie ERIH przekazali w Zabrzu przedstawicielom władz regionu i kluczowych obiektów tego szlaku. ERIH to europejskie stowarzyszenie, które promuje dziedzictwo przemysłowe Europy. Zrzesza ponad 730 atrakcji poindustrialnych położonych m.in. na 50 regionalnych turystycznych szlakach przemysłowych w 12 krajach, głównie w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. – Jestem pod wrażeniem tego, co miałem okazję tu zobaczyć - mówił podczas uroczystoœci w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu przewodniczšcy ERIH dr Meinrad Grewenig. – Obiekty, o których mówimy, stanowiš œwiadectwo kultury przemysłowej, a z kolei kultura przemysłowa stanowi punkt odniesienia dla naszych społeczeństw - dodał.
Grewenig chwalił zaangażowanie opiekunów szlaku oraz jego poszczególnych obiektów. Np. czynna parowa kopalniana maszyna wycišgowa w zabrzańskim skansenie Królowa Luiza jest - jego zdaniem - najlepiej zachowanym i utrzymanym urzšdzeniem tego typu na œwiecie. Dodał też, że np. połšczona oferta Guido i Królowej Luizy jest tym, co mamy najlepszego do zaoferowania w całej Europie. Uczestnictwo w ERIH daje przede wszystkim korzyœci prestiżowe i promocyjne. Informacje o œlšskim Szlaku Zabytków Techniki w œrodę po południu znalazły się już m.in. na stronie internetowej tej organizacji - odwiedzanej przez tysišce europejskich turystów, chcšcych zwiedzać zabytki przemysłowe. Znajdš się też w kilkudziesięciu głównych obiektach ERIH. Obejmujšcy 32 obiekty Szlak Zabytków Techniki to istniejšcy od czterech lat produkt turystyczny, łšczšcy najciekawsze obiekty dziedzictwa przemysłowego w woj. œlšskim - m.in. kopalnię Guido w Zabrzu, robotnicze osiedla Nikiszowiec i Giszowiec w Katowicach, dworce kolejowe w Bielsku-Białej i Rudzie Œlšskiej czy Tyskie Browarium. Jak poinformował Tomasz Stemplewski z urzędu marszałkowskiego woj. œlšskiego, popularnoœć Szlaku i leżšcych na nim zabytków przycišgnęła w ub. roku 500 tys. turystów i m.in. dlatego chcš do niego dołšczyć 24 kolejne obiekty. Członkostwo SZT w ERIH będzie kosztowało budżet woj. œlšskiego 500 euro rocznie. Podobnš kwotę zapłacš dodatkowo trzy tzw. punkty kotwiczne œlšskiego szlaku w ERIH: kopalnia Guido (prawie 70 tys. turystów rocznie) oraz dwa zabytkowe browary - Tyskie Browarium (40 tys.) oraz Browar i Muzeum Browaru Żywiec (100 tys.). Punkty kotwiczne ERIH to miejsca, które odegrały znaczšcš rolę w przemysłowej historii Europy, a jednoczeœnie sš ważnymi centrami turystycznymi. Obecnie w całej Europie znajduje się 71 takich punktów. Według informacji wicemarszałka woj. œlšskiego Zbyszka Zaborowskiego, w tym roku planowana jest kolejna już akcja promocyjna Szlaku Zabytków Techniki, warta 2 mln zł. Jej centralnym punktem ma być planowane na 12 czerwca Œwięto Szlaku.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL