Na co wydać pieniądze z funduszu socjalnego?

W naszym zakładzie powstała komisja socjalna. Chcemy utworzyć regulamin. Na co możemy przeznaczyć pieniądze, a na co nie?
Decyzja o tym, na co przeznaczyć pieniądze z funduszu socjalnego, należy do komisji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Możliwości są duże, ponieważ [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9FB2DFBCD49CCE58C3080557275E4915?id=74017] ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)[/link] mówi tylko ogólnie, że fundusz jest przeznaczony na: - finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, - dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz - tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Co rozumieć przez działalność socjalną? Tu definicja jest również bardzo obszerna. W świetle art. 2 pkt 1 ustawy, są to: - usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekrea...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL