Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

O sopockiej Polonii po latach

muzeumsopotu.pl
Ponad 300 fotografii i kilkadziesišt dokumentów ukazujšcych losy kilkunastu polskich rodzin w Sopocie w latach 1897-1945 można oglšdać do 30 marca na wystawie otwartej wmiejscowym muzeum.
"Zależało nam, aby życie tych rodzin pokazać na tle ważnych wydarzeń w kurorcie" - powiedziała o wystawie "Kartki z pamiętników. Polacy w Sopocie 1897-1945", dyrektor Muzeum Sopotu Małgorzata Buchholz-Todoroska. Pierwsza data w tytule ekspozycji ma zwišzek z tym, że w 1897 r. ukazała się pierwsza w języku polskim w Sopocie gazeta "Copocka Gazetka Kšpielowa". Zdjęcia i dokumenty takie jak np. œwiadectwa szkolne czy akty chrztu z prywatnych archiwów polskich rodzin w dużej częœci nie były wczeœniej publicznie pokazywane.
Oprócz domowych zbiorów na wystawie zobaczyć też można m.in. dokumenty polskiego wywiadu dotyczšce rodaków mieszkajšcych w Sopocie oraz kolportowane w kurorcie ulotki Zwišzku Obrony Kresów Zachodnich odradzajšce polskim obywatelom wypoczynek w mieœcie. "Nie narażaj się na miano pachołka germańskiego" - ostrzega jeden z plakatów. Jako alternatywę na letnie wakacje proponowano Polakom np. Orłowo w Gdyni. Przed wybuchem II wojny œwiatowej w Sopocie mieszkało 28 tysięcy osób, z czego ok. 10-12 proc. stanowili Polacy. Spora ich częœć była urzędnikami pracujšcymi na kolei i poczcie w Wolnym Mieœcie Gdańsku (w skład jego terytorium wchodził też Sopot). Polacy zajmowali się też rzemiosłem, byli m.in. piekarzami i szewcami. Obywatele polscy byli skupieni w różnych stowarzyszeniach, posiadali też własnš siedzibę - Dom Polski. Od samego poczštku działalnoœci organizacji polonijnych patronowała im jedyna katolicka parafia w mieœcie - Gwiazda Morza. "W latach 20. XX wieku życie większoœci niemieckiej i Polaków w Sopocie układało się w miarę harmonijnie i spokojnie. Niemiec i Polak potrafili zgodnie mieszkać w sšsiednich kamienicach przy jednym podwórku. Obustronne relacje pogorszyły się wyraŸnie wraz z dojœciem Hitlera do władzy w 1933 r. Nasiliły się antypolskie ataki i represje. Najgorsze przyszło jednak wraz z wybuchem wojny. Zaczęły się mordy i egzekucje na Polakach" - powiedziała Buchholz-Todoroska. Do dziœ w Sopocie żyje ok. 20 osób z przedwojennej Polonii. [link=http://www.muzeumsopotu.pl/]Strona Muzeum Sopotu[/link]
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL