Ile płacić nauczycielowi z wyższym pensum

aktualizacja: 18.12.2009, 05:10
Foto: Fotorzepa, Pio Piotr Guzik

Minimalną stawkę za godzinę mnożymy przez ilość godzin zwiększonego wymiaru zajęć i mamy najniższe wynagrodzenie podstawowe zatrudnionego

Taki mechanizm wyliczeń przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W zasadzie odpowiedź mogła być jedna – taka, jaką uzyskaliśmy.
Wystąpiliśmy jednak z pytaniem, aby rozwiać wątpliwości w tym zakresie na tle § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=19BAF7DC77C8BD87269538B13B77BE71?n=1&id=176682&wid=306326]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.). [/link]
Przedstawiamy zatem, jak należy ustalać wynagrodzenie dla nauczyciela, który realizuje podwyższoną liczbę obowiązkowych godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 42 ust. 2a w związku z ust. 4a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]Karty nauczyciela[/link] (KN).
[srodtytul]Dla kogo więcej pracy[/srodtytul]
O przyznanie zwiększonego tygodniowego wymiaru zajęć (dalej podwyższone pensum) mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora tylko niektórzy nauczyciele. A mianowicie:
- przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i specjalnych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, profilowanych i uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego;
wychowawcy w placówkach socjalizacyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci; w domach wczasów dziecięcych;
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, placówkach interwencyjnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w zakładach opieki zdrowotnej, realizujący zajęcia w domach pomocy społecznej – w wymiarze od 19 do 27 godzin tygodniowo,
- praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół – w wymiarze od 23 do 26 godzin tygodniowo.
Zainteresowani muszą złożyć wnioski przed rozpoczęciem zajęć w roku szkolnym, czyli zwykle do końca sierpnia. Dyrektorowi wolno go uwzględnić (ale nie ma obowiązku), gdy pozwala mu na to arkusz organizacyjny placówki.
[srodtytul]Wzrost proporcjonalny[/srodtytul]
Nauczyciel z podwyższonym pensum jest nadal zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć. Jego wynagrodzenie zasadnicze wzrasta stosownie do stopnia zwiększenia pensum, a w ślad za tym oczywiście inne składniki pensji uzależnione od stawki zasadniczej.
Nie przysługują mu jednak z tego tytułu inne uprawnienia czy świadczenia, np. dłuższy urlop, wyższe nagrody, zasiłki na zagospodarowanie czy świadczenia urlopowe. Co więcej, dyrektor nie może zlecać godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem doraźnych zastępstw.
Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do wyższego pensum powinno przebiegać dwuetapowo: najpierw ustalamy minimalną stawkę zasadniczą, potem faktyczne wynagrodzenie zasadnicze.
[ramka][b]Jak przebiegają rachunki[/b]
[b]ETAP 1. USTALAMY MINIMALNE ZASADNICZE [/b]
Posłużymy się przykładem
pani Urszuli, która jest nauczycielem mianowanym w szkole specjalnej. Jest zatrudniona według standardowego pensum 18 godzin. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2340 zł, a minimalna stawka zasadnicza dla tej kategorii nauczycieli to 2227 zł. W sierpniu 2009 r. złożyła wniosek o podniesienie wymiaru do 20 godzin tygodniowo, który dyrektor zaakceptował.
Zacznijmy od ustalenia minimalnej stawki zasadniczej dla pani Urszuli:
- minimalne wynagrodzenie zasadnicze dzielimy przez miesięczną liczbę godzin wynikającą z pensum, stanowiącą iloczyn standardowego pensum 18 godzin przez wskaźnik 4,16, czyli 75 godzin 2227 zł : 75 godzin = 29,69 zł
- uzyskaną stawkę godzinową mnożymy przez miesięczną liczbę godzin wynikającą z realizowanego podwyższonego pensum, stanowiącą iloczyn podwyższonego pensum przez wskaźnik 4,16, czyli przez 83 godziny 29,69 zł x 83 godziny = 2464,27 zł
Oznacza to, że pani Urszula nie może dostawać niższej płacy zasadniczej niż 2464,27 zł.
[b]ETAP 2. LICZYMY RZECZYWISTĄ STAWKĘ[/b]
Stawkę przeliczeniową za godzinę, tj. 29,69 zł, mnożymy przez miesięczną liczbę podwyższenia pensum, stanowiącą iloczyn tygodniowej liczby godzin, o jakie nastąpiło zwiększenie, przez wskaźnik 4,16, czyli 8 godzin 29,69 zł x 8 godzin = 237,52 zł
Wynik dodajemy do faktycznego wynagrodzenia zasadniczego pani Urszuli: 2340 zł + 237,52 zł = 2577,52 zł.
Zatem tyle wynosi jej wynagrodzenie zasadnicze z racji realizowania tygodniowo 20 godzin zajęć.[/ramka]
[b]Zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/406553.html][b]Pismo Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej z 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczyciela mającego zwiększony tygodniowy wymiar zajęć (DS-WPZN-MJ-400/04/09[/b])[/link][/b]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE