Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mniejszoœci

Nie tylko miejsce kultu

Msza w koœciele Œwiętej Trójcy w Chicago (fot: Marcin Kondek)
Presschicago
Ponadstuletni ceglany koœciółek na przedmieœciach Waszyngtonu wyglšda jak amerykański zabytek klasy zerowej. W œrodku obok ołtarza stojš dwie flagi: amerykańska i polska. To właœnie w Silver Spring od ponad ćwierć wieku siedzibę ma polska parafia.
Na dwie msze odprawiane przez księdza Jana Fiedurka co niedzielę przyjeżdża kilkuset wiernych nie tylko z Waszyngtonu, ale i odległych zakštków stanów Maryland i Wirginia. – Jadę godzinę w jednš stronę – opowiada Krzysztof Kot, który wraz z rodzinš mieszka w Leesburgu. – Ale przyjeżdżamy, bo dla nas i dla naszych córek to jedyna szansa na kontakt z Polskš – dodaje. – To rzeczywiœcie jedyny koœciół, w którym my, Polacy, możemy się spotykać. Powstał w dużym stopniu dzięki Janowi Pawłowi II, który w latach 70. wpłynšł na ówczesnego arcybiskupa Waszyngtonu. Miał służyć ludziom mówišcym po polsku i bardzo dobrze spełnia swojš funkcję – opowiada Walter Zachariasiewicz, jeden z najwybitniejszych działaczy polonijnych, który pracę w Œwiatowym Zwišzku Polaków z Zagranicy w Warszawie (Œwiatpol) rozpoczšł w 1936 roku. Do Stanów Zjednoczonych przyleciał w 1948 roku – najpierw zamieszkał w Nowym Jorku, a w 1961 roku przeprowadził się do Waszyngtonu. Gdzie spotykali się Polacy, zanim powstała polska parafia w Silver Spring? – Raz w miesišcu nabożeństwo w katedrze odprawiał ksišdz, który dobrze mówił po polsku. Przez lata staraliœmy się trzymać razem, choć z osób, które chodziły na tamte nabożeństwa, zostało może pięć, może dziesięć. Pozostali odeszli na wiecznš posługę – opowiada Walter Zachariasiewicz. 98-letni weteran II wojny œwiatowej, który przeszedł sowiecki łagier i więzienie w podziemiach NKWD, wcišż emanuje takš energiš, że wydaje się, iż laskę nosi jedynie dla ozdoby. Nadal aktywnie pracuje też dla Polonii, jest m.in. członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu.
[srodtytul]Msza z disneyowskim tygryskiem[/srodtytul] Ale wœród wiernych zasiadajšcych w drewnianych ławkach nie dominujš wcale przedstawiciele powojennej imigracji. Jednš z najważniejszych postaci na mszy 15 listopada był mniej więcej sto lat młodszy niż Walter Zachariasiewicz Liam Sebastian Carrilho. Rozeœmiany kilkumiesięczny chłopak mężnie zniósł procedurę chrztu (zapewne z powodu innego klimatu woda z chrzcielnicy była cieplejsza niż w Polsce). Dlaczego rodzice zdecydowali się na chrzest akurat w polskiej parafii? – To sprawa tradycji. Zawsze na œwięta, czy na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie, cišgnie nas do polskiego koœcioła. Poza tym na chrzciny przyjechali też goœcie z Polski i chodziło między innymi o to, żeby wszystko rozumieli – opowiada mieszkajšca w Wirginii Katarzyna Flis-Carrilho. Na mszy gromadzi się również wielu 20–, 30– i 40-latków, a także gromada dzieci. Momentami lekko znużone urozmaicajš sobie czas w miarę dyskretnš zabawš disneyowskim tygryskiem lub nieco głoœniejszš jazdš resorakami po ławce (w końcu po coœ ktoœ wymyœlił ten tor do jazdy samochodami, na którym rozmodleni doroœli opierajš ręce). A jeœli mamy pozwolš – albo właœnie dlatego, że nie pozwalajš – rozmawiajš ze sobš, używajšc ciekawej mieszanki języka polskiego i angielskiego. Czas na prawdziwe szaleństwo dla najmłodszych przychodzi jednak już po mszy, gdy korzystajšc z uroków waszyngtońskiej aury – piękne słońce i 22 stopnie Celsjusza w połowie listopada – mogš pobawić się wokół zabytkowego koœcioła. – 15, 20 lat temu było o wiele więcej ludzi starszych. Teraz podkreœlajš oni w rozmowach, jak bardzo nasza parafia odmłodniała. Rzeczywiœcie jest dużo młodych ludzi i małżeństw z dziećmi – zauważa proboszcz Jan Fiedurek, cieszšc się, że w zeszłym roku ochrzcił rekordowš liczbę maluchów w historii parafii, a w tym roku rekord ten – 24 dzieci – udało mu się pobić już we wrzeœniu. Przybywa również młodych osób przystępujšcych do bierzmowania. [srodtytul]Inaczej niż w Chicago[/srodtytul] W Chicago, gdzie mieszka o wiele więcej Polaków niż w waszyngtońskiej metropolii, odprawia się msze œwięte po polsku w ponad 50 koœciołach. A do największych w każdš niedzielę przychodzš 3 – 4 tysišce rodaków. W podwaszyngtońskiej parafii wiernych jest prawie dziesięciokrotnie mniej. Dzięki temu nie sš oni jednak tak anonimowi. Naukowcy, inżynierowie, biznesmeni, dyplomaci i pracownicy elitarnych waszyngtońskich instytucji oraz amerykańskiego rzšdu po mszach ucinajš sobie przed koœciołem długie pogawędki. – Ten koœciół spełnia funkcję nie tylko centrum religijnego, ale również centrum życia społecznego Polonii. Dlatego przyjeżdżamy tu co tydzień – podkreœla Mirosław Skibniewski, który w Stanach Zjednoczonych mieszka już ponad 20 lat. - Koœciół etniczny, zwłaszcza dla nas, Polaków, jest czymœ więcej niż tylko miejscem kultu. Ludzie, żyjšc w obcym kraju, sš bowiem pozbawieni oparcia, jakie dawali sšsiedzi, rodzina, ciotki, kuzyni. Wsparcia dla szeroko rozumianych potrzeb duchowych szukajš więc w parafii – tłumaczy ksišdz Jan Fiedurek, podkreœlajšc, że parafie etniczne pomagajš w zachowaniu tożsamoœci nie tylko religijnej, ale i narodowej. – A jeœli weŸmiemy pod uwagę tylko płaszczyznę religijnš, to nawet ludzie, którzy doskonale znajš język angielski i zapuœcili już w Ameryce korzenie, chcš z Panem Bogiem kontaktować się w języku polskim – dodaje. [srodtytul]Niełatwo zachować korzenie[/srodtytul] Co jakiœ czas rodzice upominajš bawišce się przed koœciołem dzieci, żeby mówiły po polsku. Msze, prowadzona przy parafii sobotnia polska szkoła czy zajęcia z religii to bowiem dla bardzo wielu z nich jedyna poza domem możliwoœć kontaktu z językiem rodziców. – Planujemy nauczyć Liama polskiego, ale zobaczymy, czy to się uda, bo jego tata jest Brazylijczykiem, więc będzie miał do opanowania kilka języków – mówi Katarzyna Flis-Carrilho, mama właœnie ochrzczonego chłopca. Wielu Polaków, z którymi rozmawiałem przed koœciołem w Silver Spring, przyznaje, że nie jest to wcale takie proste zadanie, jak mogłoby się wydawać. – Wychowanie dzieci tak, by wyrosły na obywateli œwiata, którzy znajš Amerykę, ale by jednoczeœnie nie straciły polskich korzeni, jest bardzo trudne – przekonuje Krzysztof Kot.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL