Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

W kasie państwa widać dno

Rzeczpospolita
Minister finansów szuka pieniędzy, aby było z czego wypłacać zasiłki, alimenty i opłacać składki ZUS za bezrobotnych
Z całego kraju do ministra finansów płynš pisma z proœbš o dodatkowe pienišdze. Brakuje m.in. na œwiadczenia rodzinne i odprawy emerytalne. Tyle że tych pieniędzy nie ma – wpływy z podatków sš po paŸdzierniku o prawie 2 mld zł niższe niż rok temu. Budżet trzeszczy w szwach. – Już w sierpniu wiedzieliœmy, że zabraknie nam 80 mln zł na œwiadczenia rodzinne, minister zapowiedział jednak, że dodatkowych œrodków nie dostaniemy – wyjaœnił Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. – Usłyszeliœmy, że sami musimy znaleŸć w swoich budżetach brakujšce kwoty. Po połowie paŸdziernika wojewoda mazowiecki zaczšł więc zabierać pienišdze wszystkim, którzy i tak nie zdołaliby ich wydać. Burmistrz Radomia z powodu opóŸnień w budowie obwodnicy odda więc 5 mln zł, pieniędzy do końca roku nie zdoła też wydać Inspekcja Weterynaryjna, a także Zarzšd Melioracji i Urzšdzeń Wodnych, bo i tak nie dostał œrodków z UE, aby kontynuować inwestycje.
– W sumie zebraliœmy ponad 30 mln zł, a na listopad brakuje tylko 5 mln zł – wylicza Jacek Kozłowski. – Do końca roku na zasiłki rodzinne, alimentacyjne oraz odprawy emerytalne dla strażaków trzeba znaleŸć jeszcze 58 mln zł, ale myœlę, że jakoœ sobie poradzimy. Gorzej jest w Małopolsce. Tylko w Krakowie na wypłatę potrzebujšcym miasto musi znaleŸć 7,5 mln zł. – Od poczštku listopada wycišgamy od wojewody po 200 – 300 tys. zł na bieżšce płatnoœci – mówi Henryka Kiszka, zastępca dyrektora Wydziału Œwiadczeń Socjalnych UM w Krakowie. – Ale na grudzień nie mamy już w ogóle pieniędzy, a nie wyobrażam sobie, abyœmy nie dali ludziom na œwięta zasiłków. Podobne problemy zgłaszajš wojewodowie z innych regionów. Nie ma pieniędzy w Pomorskiem i Wielkopolsce. – Poprosiliœmy o 6,7 mln zł, bez nich będziemy musieli wstrzymać wypłaty – tłumaczy Damian Napierała, kierownik działu œwiadczeń z Poznańskiego Centrum Œwiadczeń. Wojewoda zapewnił jednak, że do tego nie dojdzie; jeœli minister finansów nie przekaże brakujšcych œrodków, to pożyczy je w gminach. Magdalena Kobos, rzecznik resortu finansów, poinformowała, że w budżecie brakuje też pieniędzy na obsługę zadłużenia zagranicznego, a ministrowie blokujš niektóre wydatki. Np. minister kultury nie wyda w tym roku 10 mln zł na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. – Oczywiœcie nie zdarzy się, aby ktoœ nie dostał zasiłków czy alimentów albo by zabrakło na składki dla bezrobotnych – mówi Kobos. – ZnaleŸliœmy w budżecie 2 mld zł, których ministrowie i wojewodowie nie wydadzš choćby z powodu opóŸnień w realizacji inwestycji. Z tej kwoty będš realizowane œwiadczenia i płatnoœci na obsługę naszego długu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL