Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Całe Niemcy wzbogaciły się na tych deportacjach

Hans-Rüdiger Minow, organizacja Pocišg Pamięci
[b]Rz: Czy bez udziału niemieckich kolei Holokaust i przesiedlenia ludnoœci dokonywane przez Trzeciš Rzeszę byłyby możliwe?[/b] [b]Hans-Rüdiger Minow:[/b] Na pewno nie w takiej formie i nie na takš skalę. Przecież tak gigantycznej liczby ludzi nie można było przewieŸć samochodami czy autokarami. Mówimy o kilku milionach osób! Nie ma wštpliwoœci, że niemiecka kolej jest współodpowiedzialna za Zagładę. [b]Co się stało z równowartoœciš pół miliarda euro, które zarobiła na tych transportach?[/b]
Pienišdze te poszły na rozbudowę kolejowej infrastruk- tury na terenie Niemiec. Nowe składy, tory, budynki stacyjne i tym podobne. RFN po wojnie wstała z kolan dzięki cudowi gospodarczej odbudowy, który dokonał się na jej terytorium. Odbudowa ta byłaby zaœ niemożliwa bez niemieckich kolei. Kolei rozbudowanych za te brudne pienišdze. Można powiedzieć, że Niemcy swój obecny dobrobyt zawdzięczajš m.in. zyskom czerpanym z transportów do obozów œmierci. [b]Czy jakikolwiek kolejarz został po wojnie osšdzony za współudział w Holokauœcie?[/b] Był tylko jeden proces przedstawiciela kolei Rzeszy wyższego szczebla. Próbowano skazać człowieka odpowie- dzialnego za wywózki do Auschwitz. Nie udało się z powodu jego złego stanu zdrowia. Dzisiejsza niemiecka kolej, która jest spadkobierczyniš tej z czasów Trzeciej Rzeszy, nigdy też nie zadoœćuczyniła ofiarom deportacji. Uważamy, że teraz, gdy minęło już 70 lat od napaœci Niemiec na Polskę i rozpoczęcia deportacji, jest ostatni moment na załatwienie tej sprawy. Mamy nadzieję, że zarówno koleje, jak i państwo, które jest ich właœcicielem, załatwiš tę sprawę, póki jeszcze żyjš ostatnie ofiary. [b]Może nie ma na to pieniędzy? [/b] Niech pan nie żartuje. To bardzo zamożna firma. W przyszłym roku majš się odbyć huczne obchody 175-lecia istnienia niemieckich kolei. Na zwišzane z tym imprezy firma zamierza wydać wiele milionów euro. Myœlę, że te pienišdze powinny pójœć na zupełnie inny cel.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL