Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Wielka dziura w ZUS

ZUS w Gdańsku
Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Państwo ma kłopoty z pieniędzmi na bieżšcš wypłatę emerytur, rent i zasiłków
Rzšd poinformował Komisję Europejskš, że deficyt funduszy ubezpieczeniowych w tym roku przekroczy 9 mld zł. Wiadomo, że zdecydowana większoœć tej kwoty dotyczy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca emerytury, renty oraz zasiłki. Resort finansów wyjaœnił "Rzeczpospolitej", że ten rekordowy deficyt "wynika przede wszystkim z niższej przewidywanej dynamiki wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do przewidywanej dynamiki wypłacanych œwiadczeń społecznych". Składki nie rosnš zgodnie z przewidywaniami, bo ludzie tracš pracę, a zarobki spadajš. Dodatkowo szybko roœnie liczba emerytów. Od trzech miesięcy jest ich już ponad 5 mln. A ich œwiadczenia wzrosły w tym roku o 107 zł. Ministerstwo odmówiło "Rzeczpospolitej" wyjaœnień, w których funduszach powstała taka gigantyczna dziura. Eksperci sš zgodni, że chodzi o FUS. Ich zdaniem kondycja pozostałych funduszy nie wymaga dodatkowych kredytów, a Narodowy Fundusz Zdrowia posiłkuje się pieniędzmi odłożonymi w ubiegłych latach. Nie zgadza się z tš opiniš Zbigniew Derdziuk, szef ZUS. Według niego w końcu roku deficyt w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie nie 9,1 mld, ale ok. 5,5 mld zł. Dziœ dziura w finansach wynosi ponad 2,3 mld zł i finansowana jest kredytami bankowymi.
Eksperci pytani przez "Rzeczpospolitš" o przyczyny powstania tak dużego deficytu twierdzš, że brakuje pieniędzy w FUS, bo tak zdecydował rzšd. – Zapisał najniższy z możliwych deficytów budżetowych, teraz musi się ratować komercyjnymi kredytami – tłumaczy prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. - Być może Ministerstwo Finansów się zorientowało, że dziura w FUS jest dużo większa, i postanowiło jš załatać, zmniejszajšc wartoœć składki przekazywanej do funduszy emerytalnych – sugeruje Adam Ambrozik, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich. Eksperci sš zgodni. Według nich rzšd będzie poszukiwał różnych sposobów sfinansowania deficytu w FUS, jednak nie będzie się starał o zmianę zasad corocznych podwyżek emerytur.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL