Rodzina

Jaka kara i odpowiedzialność za wyłudzenie kredytu?

www.sxc.hu
[b]Mój mąż od grudnia 2008 r. do końca marca 2009 r. zaciągnął w kilku bankach kredyty i pożyczki konsumpcyjne na łączną kwotę ponad 100 000 zł bez zamiaru ich spłaty (wyłudzenie). Od 9 stycznia 2009 r. mamy notarialnie ustanowioną rozdzielność majątkową. Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest odpowiedzialność karna za wyłudzenie? Czy istnieje przedawnienie ewentualnego wyroku? W jaki sposób ja mogę być obciążona za długi męża?[/b] Wyłudzenie kredytu może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa kredytowego lub jako doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem. [b]Oszustwo kredytowe[/b] w uproszczeniu polega na przedłożeniu podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku kredytu lub pożyczki (art. 297 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=07B2F2E6CBDED61056151DDC83553BAA?id=74999]kodeksu karnego[/link]). Karą za to przestępstwo jest [b]pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat[/b].
Natomiast przestępstwo [b]doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd lub wyzyskania błędu[/b] zostało określone w art. 286 kodeksu karnego. Przewidziana za nie kara to [b]pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat[/b]. Jeśli mąż wyłudzając kredyty wypełnił znamiona obu wspomnianych przepisów, to zostanie prawdopodobnie skazany, ale tylko za jedno przestępstwo (chociaż w kwalifikacji prawnej czynu zostaną wymienione wszystkie naruszone przepisy). W takiej sytuacji karę wymierza się na podstawie przepisu przewidującego najsurowszą sankcję. Jeśli doszłoby do skazania, to ewentualne przedawnienie wykonania kary nastąpi, zgodnie z art. 103 kodeksu karnego, dopiero wtedy, gdy od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynie: - 30 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą - 15 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat [b]W jaki sposób czytelniczka może być obciążona za długi męża?[/b] Bez wątpienia nie odpowie ona za długi powstałe po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Jeśli chodzi zaś o kredyty zaciągnięte przed datą podpisania intercyzy, to jako że czytelniczka nie wyraziła na nie zgody, bank będzie mógł domagać się ich spłaty wyłącznie od męża z jego majątku osobistego. Wynika to z art. 41 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9FF599C1AE122C5D82F3D256FF721EFF?id=71706]kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[/link]. Więcej na ten temat w artykułach: [i][link=http://www.rp.pl/artykul/327308.html]Czy mąż odpowiada za dług zaciągnięty przez żonę?[/link][/i] [i][link=http://www.rp.pl/artykul/177184.html]Kiedy żona nie odpowiada za długi zmarłego męża[/link][/i] [i][link=http://www.rp.pl/artykul/316150.html]Intercyza nie uwolni od długów małżonka [/link] [/i] [b] Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi serwisami:[/b] [i][link=http://www.rp.pl/temat/56728.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Prawo rodzinne » Małżonkowie » Majątek małżonków[/link] [/i] [link=http://www.rp.pl/temat/56733.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Prawo rodzinne » Małżonkowie » Odpowiedzialność za długi [/link]

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL