Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Sejm zaostrza przepisy dla SKOK

Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman
Opozycja zarzuca PO, że chce zniszczyć konkurencję dla banków
Sejm przyjmie jutro ostatecznš wersję ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnoœciowo-kredytowych. Jej uchwalaniu towarzyszy goršcy spór polityczny. Z pierwszej wersji zgłoszonego przez PO projektu ustawy zrezygnowano po blisko dwóch latach pracy w Sejmie. Kolejny, który w większym stopniu zaostrza wymagania dotyczšce działalnoœci SKOK, przygotowano w cišgu kilkunastu tygodni. – SKOK to chyba jedyna instytucja finansowa w Europie, która dotšd nie była objęta publicznym nadzorem. My go wprowadzamy – przekonuje poseł Jarosław Urbaniak (PO), współautor ustawy. Kasa miałaby podlegać kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.
– Chodzi nam o zwiększenie bezpieczeństwa klientów – tłumaczy Urbaniak. Przeciwnicy projektu argumentujš, że trudno mówić o bezpieczeństwie klientów, bo ustawa zagrozi istnieniu kas. [wyimek]1,9 mln klientów majš spółdzielcze kasy oszczędnoœciowo-kredytowe. W Polsce działajš 62 SKOK[/wyimek] – Jest pisana na zamówienie banków. Wywracajšc do góry nogami system działania SKOK, rujnuje się instytucję konkurencyjnš wobec nich – uważa senator Piotr Andrzejewski (PiS). – Projekt jest wymierzony w system SKOK, stwarzajšc zagrożenie dla jego stabilnoœci i dalszego istnienia – twierdzi Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej SKOK. Według władz SKOK największym zagrożeniem jest dla nich przepis, który nakłada na kasy obowišzek utrzymywania wskaŸnika wypłacalnoœci na poziomie 5 proc. Wczeœniej takich wymogów im nie stawiano. Na ich spełnienie ustawa daje SKOK 18 miesięcy. „Rz” oszacowała, że kasom do wypełnienia nowych wymagań może zabraknšć co najmniej 77 mln zł. To po 38 zł na członka kasy. Według Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego wskaŸnik dla instytucji niskiego ryzyka (takimi sš SKOK) powinien wynosić 4 proc. Œwiatowa Rada Unii Kredytowych zaleca natomiast 10 proc. Banki spółdzielcze i komercyjne muszš w Polsce utrzymywać ten współczynnik na poziomie 8 proc. Pierwsze SKOK powstały w 1992 r. To instytucje parabankowe, które gromadzš œrodki pieniężne wyłšcznie swoich członków, udzielajš im pożyczek i kredytów, a także prowadzš ich rozliczenia finansowe. Częœć członków kas to osoby, które ze względu na niskš zdolnoœć kredytowš nie mogš skorzystać z pożyczek oferowanych przez banki.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL