Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Nowy wiceszef CBA stanie przed komisjš śledczš

Komisja badajšca sprawę Olewnika
Fotorzepa, Darek Golik
Policjanci nadzorowani przez Janusza Czerwińskiego forsowali tezę, że Olewnik upozorował swoje porwanie
Sejmowa komisja œledcza wyjaœniajšca działania urzędników państwowych w sprawie œledztwa dotyczšcego uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika wezwie na œwiadka Janusza Czerwińskiego, nowego wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego – ustaliła „Rz”. – Planujemy jego przesłuchanie – przyznaje szef komisji Marek Biernacki (PO). Ma do tego dojœć w listopadzie. Dlaczego parlamentarni œledczy chcš przesłuchać wiceszefa CBA? Czerwiński jako wicedyrektor Centralnego Biura Œledczego od sierpnia 2004 r. do stycznia 2006 r. nadzorował grupę zajmujšcš się sprawš Olewnika.
– W tym czasie CBŒ lansowało od poczštku błędnš tezę samouprowadzenia – mówi „Rz” Zbigniew Wassermann (PiS), członek komisji œledczej. Zespół w CBŒ został powołany po interwencji Kazimierza Olejnika, ówczesnego zastępcy prokuratora generalnego. W rozmowie z „Rz” były prokurator przyznał, że kilkakrotnie rozmawiał o sprawie Olewnika z Czerwińskim. – Informował mnie, że Krzysztof Olewnik żyje i zostanie odnaleziony – mówi Olejnik. Nie chce jednak podać szczegółów. Twierdzi, że więcej o sprawie powie podczas posiedzenia komisji œledczej, na którš został wezwany. – Czerwiński to dla mnie dziwna osoba, która zawsze gdzieœ przy całej sprawie kršżyła – mówi „Rz” Danuta Olewnik, siostra uprowadzonego i zamordowanego Krzysztofa. Powołana i nadzorowana przez Czerwińskiego grupa funkcjonariuszy CBŒ lansowała przez niemal rok tezę o samouprowadzeniu. Z informacji przekazywanych przez Czerwińskiego Ministerstwu Sprawiedliwoœci wynikało, że Olewnik żyje, był widziany w Berlinie i Bydgoszczy. Oba tropy były fałszywe. Oparto je głównie na notatkach służbowych policjantów, które nie zyskały potwierdzenia. „Nie byłem upoważniony i nigdy nie przekazywałem instytucjom zewnętrznym informacji zwišzanych z tš sprawš. Nigdy także nie lansowałem tezy samouprowadzenia. Była to jedna z wersji przyjętych przez funkcjonariuszy realizujšcych czynnoœci, które nadzorowałem” – napisał do „Rz” Czerwiński. Według Wassermanna nie powinien on otrzymać nominacji na tak wysoki stanowisko w CBA, przynajmniej do czasu wyjaœnienia jego roli w sprawie Olewnika. – Widać, że osoby na kierownicze stanowiska w CBA sš dobierane z klucza towarzyskiego – mówi Wassermann. Biernacki nie chce komentować nominacji Czerwińskiego. Przed nominacjš na wiceszefa CBA Czerwiński był naczelnikiem poznańskiej delegatury biura. Wczeœniej pełnił m.in. funkcję komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie. [b] [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autorów [mail=p.nisztor@rp.pl]p.nisztor@rp.pl[/mail] [mail=m.kowalewski@rp.pl]m.kowalewski@rp.pl[/mail][/i][/b]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL