Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Lek na HIV: był przełom, sš obiekcje

Wirus HIV pozbawił życia już 25 mln ludzi
Corbis
Mnożš się wštpliwoœci dotyczšce wiarygodnoœci badań nad szczepionkš przeciw wirusowi
Sukces prac nad stworzeniem preparatu zapobiegajšcego zakażeniu HIV ogłoszono pod koniec wrzeœnia podczas konferencji w Bangkoku. Wczoraj w Paryżu podano do wiadomoœci pełne dane dotyczšce testów. Zostały one także opublikowane w „New England Journal of Medicine”. Tym razem zamiast entuzjazmu rozbrzmiały głosy krytyki. Dotyczš one zarówno skutecznoœci preparatu, jak i prac nad nim. Wœród zarzutów wymienia się fakt, że autorzy badań nie sš w stanie wykazać, w jaki dokładnie sposób szczepionka działa. Poza tym z czasem jej efekt profilaktyczny słabnie. Jakby tego było mało, może być bardziej skuteczna wœród całej populacji niż u osób z tzw. grup ryzyka, tj. homoseksualistów i narkomanów. Nie mówišc o tym, że prawdopodobnie jest efektywna tylko w przypadku szczepu wirusa występujšcego w Tajlandii, gdzie badanie prowadzono. Co ciekawe, zarzuty te sš często formułowane przez osoby anonimowe. Już kilka dni po konferencji w Bangkoku magazyny „Science” i „The Wall Street Journal” cytowały naukowców, którzy podważali wartoœć badań, ale nie podali nazwisk.
Inaczej niż Gus Cairns z brytyjskiej organizacji NAM, która zajmuje się edukacjš dotyczšcš HIV/AIDS. – Wynik badań jest istotny statystycznie, ale nic poza tym – powiedział i zasugerował, że być może zdecydował o nim jedynie œlepy traf. Na niekorzyœć szczepionki działa także fakt, że częœć osób została zakażona mimo zaszczepienia. Mało tego, w ich organizmie iloœć wirusa była taka sama jak w organizmach osób, które nie dostały szczepionki. Poza tym, jak informuje BBC, we wstępnych wyliczeniach dotyczšcych liczby zakażonych znalazły się także osoby, które żyły już z wirusem w momencie rozpoczęcia badań. Gdyby je z nich wykluczyć, dane liczbowe uległyby zmianie, a w rezultacie i efekt ochronny szczepionki. Naukowcy pracujšcy nad preparatem na zlecenie Ministerstwa Zdrowia Tajlandii i amerykańskiego wojska broniš się, mówišc, że dane te zostały przed publikacjš zweryfikowane przez niezależnych recenzentów. W badaniach klinicznych nad szczepionkš wzięła udział rekordowa liczba osób (16 tys.). Wœród połowy z nich, której jš podano, odnotowano 51 przypadków zakażeń HIV. Wœród tych, którzy otrzymali placebo – 74. Szczepionka to tak naprawdę kombinacja dwóch preparatów: ALVAC i AIDSVAX. Obniża ryzyko zakażenia o 31 proc. [i]wyœlij e-mail do autorki [mail=i.redlinska@rp.pl]i.redlinska@rp.pl[/mail][/i] [i]ap, reuters[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL