Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Internet pomaga utrzymać sprawność umysłu

Nawet starsi ludzie mogš skorzystać z dobrodziejstw sieci. Naukowcy sšdzš, że pomaga ona zachować zdolnoœci intelektualne
– Odkryliœmy, że nawet osoby z minimalnym doœwiadczeniem przez wyszukiwanie informacji w Internecie w krótkim okresie mogš poprawić funkcjonowanie mózgu – powiedział dr Gary Small, neurolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Zdaniem naukowca tego rodzaju stymulacja może się okazać zbawienna dla starszych osób zagrożonych demencjš czy też po prostu obawiajšcych się negatywnych skutków starzenia się dla aktywnoœci umysłowej. Testy z wykorzystaniem aparatury do skanowania mózgu pokazały, że nawet krótkie, kilkudniowe, korzystanie z wyszukiwarek internetowych poprawia działanie obszarów mózgu odpowiedzialnych za pamięć, podejmowanie decyzji, czytanie i mowę. Do badań naukowcy wybrali grupę 24 osób w wieku od 55 do 78 lat. Dobrano je jednak w taki sposób, aby połowę stanowili ludzie bez problemów posługujšcy się codziennie Internetem, a drugš połowię ci, którzy nigdy nie mieli z nim stycznoœci.
Eksperyment rozpoczęto od badań wszystkich funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. To metoda pozwalajšca okreœlić, które rejony mózgu sš w danej chwili najbardziej aktywne. Podczas skanowania ludzie musieli wykonać proste wyszukiwanie treœci w Internecie. PóŸniej powiedziano im, że powinni w cišgu najbliższych dwóch tygodni również bawić się Internetem przez co najmniej godzinę dziennie. W sumie to „ćwiczenie” powinni wykonywać przez co najmniej siedem dni. Gdy tę grupę ludzi ponownie poddano badaniu, okazało się, że wzrosła u nich aktywnoœć oœrodków opowiedzialnych za język i mowę, a także przetwarzanie informacji wizualnych. Lepiej spisywała się u nich tzw. pamięć krótkoterminowa, pozwalajšca m.in. skuteczniej przeszukiwać zasoby Internetu, oraz obszar odpowiedzialny za podejmowanie decyzji. – Wyniki tych badań œwiadczš o tym, że przeszukiwanie treœci online może być prostš formš ćwiczenia umysłu – podkreœla Teena Moody, która należała do zespołu naukowców prowadzšcego te testy. Wczeœniejsze badania tego zespołu wskazujš, że aktywnoœć mózgu internauty jest w tych szczególnych obszarach aż dwukrotnie większa, niż osób nie używajšcych sieci. Jak podkreœla dr Small, nowe wyniki œwiadczš, że wystarczy kilka dni treningu, aby poczštkujšcy użytkownicy osišgnęli ten sam poziom.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL