Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Brońmy księdza Polansky'ego!

Marek Magierowski
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Polska elita intelektualna stanęła murem za znanym księdzem, oskarżanym o zgwałcenie 13-letniego ministranta – satyryczne wariacje publicysty "Rzeczpospolitej" na temat sprawy Romana Polańskiego
Dennis Polansky, 72-letni sławny irlandzki ksišdz polskiego pochodzenia, trafił do aresztu. Policja zatrzymała go w Szwajcarii – miał odebrać w Genewie nagrodę ONZ za wieloletniš działalnoœć dobroczynnš na rzecz głodujšcych dzieci w Afryce. Ksišdz Polansky jest oskarżony o dokonanie gwałtu na 13-letnim ministrancie w 1977 roku, wczeœniej odurzonym alkoholem i narkotykami. Dotychczas duchowny unikał wymiaru sprawiedliwoœci. Ksišdz Polansky, ikona działalnoœci charytatywnej i posługi duszpasterskiej na całym œwiecie, otrzymał moralne wsparcie od wielu intelektualistów, głównie z Polski, ale także z innych krajów. Elita polskiej kultury jest niemal jednomyœlna: zatrzymanie księdza Polansky'ego i sposób, w jaki potraktowano tę wybitnš postać, zakrawa na międzynarodowy skandal. W ostatnim tygodniu zaangażowani w działalnoœć publicznš artyœci, znamienici reżyserzy, aktorzy i krytycy filmowi, politycy i publicyœci w ostrych słowach potępili szwajcarskie władze i z pełnym zaangażowaniem bronili polsko-irlandzkiego duchownego. [b]1. To przecież było tak dawno [/b]
Mikołaj Lizut, Roxy FM: W Irlandii specjalna komisja zajmujšca się aferami pedofilskimi w Koœciele katolickim sięga w swoich œledztwach 60 lat wstecz. Czyż nie działa tam instytucja przedawnienia? Przecież działa na całym œwiecie. A w Irlandii akurat nie? Po co dręczyć staruszków w sutannach za czyny, których niemal nikt już nie pamięta? Pozostawmy ten gwałt sprzed 30 lat ocenom historyków; nie rozumiem, dlaczego wymiar sprawiedliwoœci nie umorzył jeszcze tej sprawy. Agnieszka Holland, reżyserka: Wracanie do błędów młodoœci księdza Polansky'ego jest po prostu okrutne. Księdzu należy się raczej łaska. Dlatego słusznie w jego obronie stanęli politycy i przedstawiciele œrodowiska artystycznego nie tylko w Polsce. Władze mogłyby sobie już dać spokój ze sprawš pedofilii w Koœciele, po co to cišgle rozgrzebywać, jštrzyć. Naprawdę gorsze rzeczy się dziejš. [b]2. Takie czasy, takie okolicznoœci[/b] Krzysztof Zanussi, reżyser: Nie rozumiem, o co ten cały szum. Przecież wiadomo, jakim miastem jest Dublin, jakie jest i zawsze było œrodowisko irlandzkich księży katolickich. Albo taki na przykład Boston, gdzie słynny arcybiskup Bernard Law tuszował skandale seksualne wœród duchowieństwa. To przecież jedno z bardziej liberalnych miast w USA. Czy nawet Poznań, za czasów arcybiskupa Paetza, który wręczał klerykom gustowne majtki z napisem „Roma"/"Amor". Wiadomo, jaka była atmosfera, przyzwolenie społeczne na takie rzeczy. No, nie pamiętacie państwo, jak to bywało? Imprezy na plebanii, zabawa. Taki to już œwiat. Już nie wspomnę, że w historii Koœcioła to przecież nic nowego. [b]3. Pryncypializm moralny[/b] Mikołaj Lizut, Roxy FM: Nagle się okazuje, że jest całkiem spora grupka moralistów, którzy rzucajš kamieniami w księży. Cišgle ci sami publicyœci, komentatorzy, którzy wiedzš lepiej. W tych samych tytułach, w tych samych programach. Skšd ta zaciekłoœć, ta pewnoœć sšdów, ten pryncypializm moralny? Potrafiš tylko rzucić kamieniem… Kazimierz Kutz, reżyser, poseł na Sejm: Co osišgnęli w życiu ci, którzy krytykujš dzisiaj duchownych? Niewiele albo zgoła nic. Ksišdz Polansky to wielka postać, zasłużona dla polskiej i europejskiej kultury. W swoim wnętrzu ks. Polansky jest tak naprawdę rozdygotanym chłopcem, œwiat jego emocji jest niepoukładany. Tak, ksišdz Dennis Polansky jest winny, ale pamiętajmy o dramacie, jaki dziœ przeżywa – on, jego przełożeni, jego bliscy. To, co się dzisiaj wypisuje na jego temat w Internecie, jest zupełnie niewyobrażalne. To czysta, tradycyjna polska zawiœć. Gorzej – to często zwierzęcy, ohydny antyklerykalizm. Ci ludzie nie tylko nienawidzš księdza Polansky'ego, oni po prostu nienawidzš wszystkich katolików. Dorota Stalińska, aktorka: Jestem zszokowana! Jak można napisać, że mamy nasrane w głowach? Bronimy przecież wspaniałego człowieka! [b]4. Winni ministranci[/b] Karolina Korwin-Piotrowska, krytyk filmowy: Ministrant sam się o to prosił. Nie wie pani, jak to jest? Matki ich do tego popychajš, one to wymyœlajš. Liczš, że ich synowie zrobiš karierę w Koœciele, że seks z księdzem pomoże im w życiu. A potem nabierajš wody w usta. Zastawiajš pułapkę na księży. No i niektórzy księża w tę pułapkę wpadajš. Już nawet nie chce mi się o tym dyskutować, te oskarżenia wobec księdza Polansky'ego sš żenujšce. Krzysztof Zanussi, reżyser: Ksišdz Polansky uprawiał po prostu seks z nieletniš męskš prostytutkš. Dorota Stalińska, aktorka: Nawet jeœli nie był męskš prostytutkš, to rzecz była wykombinowana razem z matkš. Mój 20-letni syn mógłby opowiedzieć, jak nastoletni chłopcy pchajš się do łóżka nie tylko 20-latkom, ale i 40-latkom. Domagajš się alkoholu, sami prowokujš starszych mężczyzn. [b]5. Ogrom dobroci[/b] Katarzyna Figura, aktorka: Ci wszyscy księża oskarżani o pedofilię powinni zostać natychmiast uniewinnieni! Nie możemy zapominać o tym, co uczynili dla biednych, schorowanych, dla całego œwiata. O tych jadłodajniach, szpitalach, o duchowym wsparciu, którego udzielajš na co dzień. Jak można tego nie pamiętać? Stało się coœ strasznego, niezrozumiałego. Taki cudowny człowiek, o takim sercu… Nie jestem prawniczkš, ale zawsze będę po stronie księży! Zawsze! Seweryn Blumsztajn, „Gazeta Wyborcza": Wszyscy sš równi wobec prawa, ale niektórym Pan Bóg dał niezwykły talent i wolę. Tacy sš równiejsi. Ludzie tak wybitni jak ksišdz Polansky stanowiš nasze dobro narodowe. Wszyscy się grzejemy w œwietle ich dokonań. Chełpimy się nimi. Nie mamy też ich zbyt wielu. Ilu się w Polsce rodzi takich jak on? Nie usprawiedliwiam faktu, iż ksišdz zgwałcił ministranta. Apeluję tylko o pokorę wobec jego wielkiej dobroci. To dar, wobec którego jesteœmy bezradni w naszych sšdach moralnych. Ja nigdy nie prowadziłem się tak Ÿle jak ks. Polansky, ale też nie potrafię dokonać czegoœ tak wybitnego jak on. [b]6. Podejrzani sędziowie[/b] Agnieszka Holland, reżyserka: Ci ludzie, którzy majš w rękach los oskarżonych, prokuratorzy, sędziowie czy członkowie ławy przysięgłych, majš ogromnš władzę. Ale ponieważ sš tyko ludŸmi, zdarzajš im się błędy i nadużycia. Te sprawy nie sš takie jednoznaczne. Wiadomo, że ministranci często zmieniajš zeznania, że nie wszystkie oskarżenia majš odzwierciedlenie w faktach. A to, co zrobił ks. Polansky, nie było aż tak straszne, sšdzšc z tego, co dziœ mówi ta skrzywdzona przez niego osoba. [b]7. Trauma II wojny [/b] Mikołaj Lizut Roxy FM: A wie pani, ilu księży przeżyło wojnę? Wie pani, jakie to straszne doœwiadczenie, jaka trauma? Oni już poznali zło w najgorszej postaci, teraz jeszcze mamy na nich wysyłać prokuratorów? Ksišdz Polansky na pewno nie zasłużył na takie sponiewieranie. Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego: Sprawa księdza Polansky'ego to oczywiœcie uderzenie w wizerunek Polski. Musimy temu jakoœ zaradzić. Polskie władze udzielš księdzu wszelkiej pomocy prawnej. Woody Allen, Pedro Almodóvar, Monica Bellucci, David Lynch, Costa Gavras, Giuseppe Tornatore i inni: Żšdamy natychmiastowego uwolnienia księdza Polansky'ego! [i]Większoœć powyższych cytatów, jak zapewne domyœlajš się nasi Czytelnicy, to przeredagowane, lecz autentyczne wypowiedzi bohaterów artykułów prasowych i programów telewizyjnych z ostatnich kilku dni[/i] [ramka][link=http://blog.rp.pl/magierowski/2009/09/30/bronmy-ksiedza-polanskyego/]Skomentuj[/link][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL