Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Polityka realna – czyli jaka?

Zafiksowaliœmy się na popieraniu Saakaszwilego czy Juszczenki, których rychły upadek jest oczywisty
Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Zachowanie suwerennoœci wyszło z naszego realnego zasięgu. Musimy znaleŸć się w całoœci w jednej ze stref wpływów, należy więc zadać sobie pytanie: Rosja czy Niemcy?
Zerwanie przez USA umów dotyczšcych rozmieszczenia w Europie Œrodkowej elementów tarczy antyrakietowej nie jest wydarzeniem samym w sobie. Jest wydarzeniem symbolicznym dla zmian, które od pewnego już czasu zachodzš w geopolityce. Mniej chodzi tu o samš decyzję Waszyngtonu – być może tarcza oparta na ruchomych wyrzutniach rzeczywiœcie będzie sprawniejsza – bardziej o sposób potraktowania sojuszników. Jeœli Ameryka wybiera akurat 17 wrzeœnia, dzień naszej narodowej traumy, aby dać Kremlowi bardzo mocny sygnał, iż dobre stosunki z Rosjš sš dla niej ważniejsze od suwerennoœci narodów Europy Œrodkowej, a kilka dni póŸniej wzywa członków NATO, a więc między innymi nas, do zwiększenia wysiłku wojskowego w Afganistanie, to trudno nie podejrzewać obecnej administracji o kompletne dyletanctwo, by nie rzec wręcz bezmyœlnoœć. Co nie jest żadnš pociechš; to, cz...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL