Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

NIK pod prywatnš kontrolš?

Audytor, który może być powišzany z różnymi grupami interesów, będzie mógł wejœć do NIK – ostrzega prezes Izby Jacek Jezierski
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Nowelizacja ustawy. Sejm ma dziœ zdecydować, czy zewnętrzny audytor będzie sprawdzał Izbę. Opozycja: To polityczny skok na NIK
Po burzliwej dyskusji Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej przyjęła wczoraj większoœć kontrowersyjnych rozwišzań w ustawie o NIK. Zewnętrzny audytor będzie mógł kontrolować Izbę. A o wyborze wiceprezesów będzie mogła decydować grupa posłów. – Zapis dotyczšcy audytu jest nieprecyzyjny, więc niezwykle groŸny – mówi „Rz” Jacek Jezierski, prezes Izby. – Prywatny audytor, który może być zwišzany z różnymi grupami interesów, będzie miał możliwoœć wejœcia do konstytucyjnego organu, jakim jest NIK. W czerwcu „Rz” jako pierwsza pisała o propozycjach, jakie się znalazły w ustawie o NIK. Już wtedy krytykowali je opozycja i prezes Izby.
[srodtytul]Kto wpłynie na kontrole[/srodtytul] Poprawkę zakładajšcš wprowadzenie zewnętrznego audytora zgłosiła Platforma Obywatelska. Komisja sejmowa odrzuciła zgłoszony przez posłów PiS wniosek, by w sprawie audytu zwrócić się o opinię ekspertów. Według przyjętego wczoraj przez niš zapisu audyt miałby dotyczyć m.in. gospodarnoœci, celowoœci i rzetelnoœci dokonywania wydatków ze œrodków publicznych. Opozycja zaznacza, że NIK większoœć œrodków przeznacza właœnie na kontrole. Wytyka też, że zapis o audycie jest zbyt ogólny. – Proponuje się, aby audytor badał m.in. rzetelnoœć, celowoœć i gospodarnoœć. Co to oznacza? Że może sprawdzać, czy np. kontrola w takim czy innym ministerstwie była celowa, skoro pocišgnęła za sobš okreœlone wydatki – wytyka poseł Arkadiusz Czartoryski z PiS. Posłowie opozycji obawiajš się też, że przyjęcie takich rozwišzań w ustawie może doprowadzić do sytuacji, w której prywatna firma poœrednio będzie mogła wpływać na proces kontrolny. W jaki sposób? – Zaproponowane przepisy pozwalajš audytorowi oceniać wydatki towarzyszšce konkretnym kontrolom, takie jak np. zamówione ekspertyzy czy liczba inspektorów skierowanych do danej kontroli – tłumaczy prezes Jezierski. – Audytor będzie mógł badać, czy np. kontrola, która pocišgnęła za sobš duże wydatki, była celowa. A więc poœrednio ingerować w proces kontrolny – mówi „Rz” poseł Arkadiusz Czartoryski z PiS. – Co gorsza, audytorem może być niemal każda firma: od Warszawy do Władywostoku. Pojawia się też zarzut, że w przypadku przeglšdu kontroli w jakimœ resorcie prywatna firma może zdobyć wiedzę, która pozwoli jej np. wygrywać przetargi. [srodtytul]Sposób na wiceprezesów[/srodtytul] Komisja przegłosowała też zapis dotyczšcy trybu powoływania wiceprezesów Izby. Na wniosek prezesa NIK powołuje ich marszałek Sejmu. Zgodnie z przyjętš poprawkš wiceprezesów będzie trzech. (Obecnie może ich być od dwóch do czterech). A jeœli marszałek nie powoła ich w cišgu trzech miesięcy, kandydatów będzie mogła zgłosić grupa posłów. Wówczas wybierze ich Sejm. – Politycy, a w rzeczywistoœci większoœć sejmowa, zdecydujš więc, kogo obsadzić na fotelu wiceprezesów Izby – mówi poseł Czartoryski. Jak na zarzuty odpowiadajš politycy Platformy? – Zaopiniowano poprawkę, która precyzuje, czym jest audyt, i okreœla, że dotyczy on spraw finansowych – mówi „Rz” poseł Mirosław Sekuła, były prezes NIK. Czy prywatne firmy będš mogły sprawdzać Izbę? – Nie chcę się na ten temat wypowiadać – zastrzega. Nieoficjalnie wiadomo, że był przeciwny zewnętrznemu audytowi. – Obawy PiS dotyczšce audytu sš raczej nieuzasadnione – ocenia poseł Janusz Krasoń z SLD. – Na wszelki wypadek możemy zrobić ekspertyzę, ale kiedy ustawa już będzie w Senacie. [ramka][srodtytul]Wiceprezesów będzie można usunšć [/srodtytul] Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej wycofała się tylko z nielicznych kontrowersyjnych rozwišzań. Według pierwotnego projektu wiceprezesi NIK byli praktycznie nieusuwalni. Wczoraj komisja przegłosowała poprawkę, zgodnie z którš, jeœli rażšco naruszš oni swoje obowišzki, będzie ich można odwołać. Posłowie zrezygnowali z pomysłu, by w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów NIK mieli zasiadać przedstawiciele marszałka Sejmu. Przesunięto też wprowadzenie kadencyjnoœci dyrektorów. Szeœcioletnie kadencje majš obowišzywać dopiero od 2013 roku. [i]—graż[/i][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL