Podatek dochodowy

Środki czystości dla pracowników są zwolnione z podatku

www.sxc.hu
Przydzielamy pracownikom środki czystości (np. mydło). Czy trzeba doliczać ich wartość do wynagrodzenia i opodatkować?
[b]Nie.[/b] Środki czystości są zwolnione z podatku, bo pracodawca ma obowiązek przekazać je pracownikowi. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4FA4064DDA92BF002DDD41BBD1B073D3?id=80474]ustawy o PIT[/link] zwolnione z podatku są „świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw”. Stosownie do art. 233 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeksu pracy[/link] pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej. Zgodnie natomiast z § 115 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=75544]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogó...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL