Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Piłka nożna

Zamiast meczu wizyta na komisariacie

Obowišzek meldowania się na posterunku policji, podczas trwania meczu, osób ukaranych tak zwanym zakazem stadionowym to jedna z najistotniejszych zmian, którš wprowadzajš obowišzujšce 1 sierpnia przepisy znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Od tego dnia zacznie także obowišzywać system identyfikacji kibiców, a bilety sprzedawane będš wyłšcznie na miejsca siedzšce. Nowe przepisy znacznie zaostrzajš wymiar kar za chuligańskie wybryki na stadionach, a także umożliwiajš organizacjom sportowym wydawanie tzw. zakazów klubowych. Za wdarcie się na stadion wbrew zakazowi, zaatakowanie pracowników służb porzšdkowych czy rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami grozić będzie od soboty kara pozbawienia wolnoœci do trzech lat więzienia włšcznie, a w przypadku, gdy sprawca zakrywa twarz, aby uniemożliwić identyfikację, kara może sięgnšć pięciu lat więzienia.
Walkę z chuligaństwem na obiektach sportowych ułatwić ma obowišzek sprzedaży biletów wyłšcznie na miejsca siedzšce. System identyfikacji kibiców przez kluby spowoduje, że posiadaczem biletu na organizowane przez nich mecze może stać się wyłšcznie osoba znana z imienia i nazwiska. Klub będzie posiadał także jej PESEL oraz zdjęcie. Dodatkowym utrudnieniem dla potencjalnych sprawców zajœć będzie możliwoœć zakupu tylko jednego biletu.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL