Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Wolimy wydawać niż oszczędzać

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Co drugi konsument na œwiecie chce oszczędzać. W Polsce co trzeci
Polacy po poniesieniu wszystkich obowišzkowych wydatków pozostałe œrodki wolš wydać na remont mieszkania, wakacyjny wyjazd czy zakupy, a dopiero potem myœlš o oszczędzaniu. Zgodnie z przeprowadzonym w czerwcu w blisko 50 krajach badaniem firmy Nielsen konsumenci na œwiecie wybierajš jednak oszczędzanie. Tak zadeklarowało 48 proc. ankietowanych, w Polsce robi tak 31 proc. – U nas oszczędzanie, nawet niewielkich kwot, nigdy nie było zbyt popularne, co widać choćby po niewielkiej liczbie osób zainteresowanych dodatkowym odkładaniem na przyszłš emeryturę – mówi Andrzej Sadowski, ekspert z Centrum im. Smitha.
Według danych NBP na koniec maja wartoœć depozytów gospodarstw domowych wzrosła do 360,58 mld zł z 358,4 mld zł miesišc wczeœniej. – Cišgle jesteœmy społeczeństwem na dorobku, w dalszym cišgu wielu rzeczy nie mamy, odrabiamy wieloletnie zapóŸnienia w stosunku do krajów zachodnioeuropejskich. Nadal jesteœmy też bardziej pewni stabilnoœci Ÿródeł dochodów i mniej boimy się przyszłoœci, dlatego nie tak chętnie jak inne nacje oszczędzamy – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zwišzku Banków Polskich. [wyimek]Polacy jednak zdecydowanie wolš wydawać pienišdze. Ekonomiœci tłumaczš to tym, że w naszym kraju kryzys nie jest tak bardzo odczuwalny jak w większoœci innych państw. Dlatego optymizm przeważa, choć sytuacja może się szybko zmienić. [/wyimek] W dalszym cišgu w kontekœcie kryzysu gospodarczego jesteœmy największymi optymistami w Europie. 30 proc. Polaków uważa, że nasz kraj nie znajduje się w stanie recesji. W przypadku Irlandczyków, Węgrów, Estończyków jest to jedynie po kilka procent badanych. – Przeżywamy kolejne fale wymiany, np. telewizorów najpierw na kolorowe, a teraz na płaskie, zmieniamy samochody. Wszystko jest teraz dostępne, dlatego wybieramy konsumpcję, a oszczędzanie nie wydaje się aż tak istotne – mówi Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarkš Rynkowš. W pierwszym kwartale sprzedaż artykułów spożywczych i chemicznych w ujęciu wartoœciowym wzrosła o 4 proc., z kolei do czerwca włšcznie zakupy dużego sprzętu AGD, jak pralki, lodówki czy kuchnie, była o 5 proc. wyższa niż ubiegłoroczna. Znacznie słabiej prezentuje się branża odzieżowa i obuwnicza – zgodnie z prognozami tegoroczne wydatki na ten cel będš o 6 proc. niższe. – Polacy przeżyli nie takie kryzysy, choćby czasy PRL. Dlatego rezygnacja z wakacji czy odłożenie zakupu auta u nas postrzegane jest zupełnie inaczej niż w Europie Zachodniej, gdzie nastroje konsumentów sš gorsze – dodaje Andrzej Sadowski. Nasi rozmówcy nie spodziewajš się dużej zmiany postaw polskich konsumentów, chyba że dojdzie do gwałtownego wzrostu bezrobocia.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL