Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Chorzy, którzy się nie leczš, często szkodzš innym

Rozmowa z Przemysławem Kardasem, szefem I Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi
[b]Czy naprawdę w leczeniu najbardziej zaszkodzić mogš sobie sami pacjenci?[/b] [b]Przemysław Kardas:[/b] Współczesna medycyna jest w stanie zaproponować bardzo skuteczne leczenie. Pacjenci z powikłaniami cukrzycy niemal nie trafiajš do szpitala, na chorobę wrzodowš, którš kiedyœ leczyło się operacyjnie, dzisiaj mamy leki. Spada liczba zgonów z powodu zawałów. Problemem jest to, że pacjenci z różnych powodów nie wykorzystujš możliwoœci leczenia. [b]Koordynuje pan unijne badanie, które ma ocenić skalę zjawiska. [/b]
Szukamy nowych terapii, ale to nie zawsze przynosi efekty. Trzeba więc wykorzystywać to, co mamy. Zadbać, by pienišdze były wydawane sensownie. Poza tym pacjenci, którzy się nie leczš tak, jak oczekuje od nich lekarz, często szkodzš innym. Powstajš szczepy bakterii opornych na antybiotyki. Grozi nam, że coraz trudniej będzie leczyć gruŸlicę i AIDS. Wkrótce nie będziemy mieli co podać na banalne zapalenie gardła. [b]W jaki sposób lekarz może rozpoznać, czy pacjent będzie przestrzegał jego zaleceń? [/b] Nie zależy to od płci, wieku, wykształcenia ani zasobnoœci portfela. Powody, dla których pacjenci nie biorš leków, sš bardzo różne. Sš osoby, które mówiš, że nie stać ich na wykupienie recept. A tak naprawdę w aptece rezygnujš z taniego leku ratujšcego życie, natomiast wykupujš reklamowane w telewizji witaminy. Sš tacy, którzy nie wierzš, że sš chorzy, jeœli się dobrze czujš. Inni nie biorš leków akurat w dniu wizyty u lekarza – która ma sprawdzić, jak na nich te leki działajš. Co gorsza lekarz nie wie, dlaczego przepisywane przez niego leki nie skutkujš. Pacjenci często nie mówiš całej prawdy, np. nie chcš, by ktoœ znał ich sytuację finansowš. Albo nie chcš urazić lekarza. [b]Lekarzy to frustruje? [/b] Oczywiœcie. Zakładajš, że pacjent ma do nich zaufanie i za wysiłek włożony w diagnozę odpłaci się stosowaniem do zaleceń. A chory czasem ma inny system wartoœci niż lekarz. Zdrowie nie musi być dla niego równie ważne jak praca czy dobra zabawa. [b]Jak to? [/b] Lekarz nie rozumie, dlaczego chory chodzi do pracy ze złamanš nogš albo dlaczego przerywa terapię tylko z powodu grilla, na którym chce się napić piwa. [b]Uważa pan, że pacjenci się zmieniš? [/b] Trudno w to wierzyć. Ale koszty, które ponosimy z powodu niewłaœciwego brania leków, sš tak gigantyczne, że każda, nawet niewielka, zmiana postępowania pacjentów przekłada się na duże oszczędnoœci. Mówimy przecież o 6 mld zł rocznie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL