Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Questing czyli turystyka z zagadkami

Fotorzepa, Marek Dusza m.d. Marek Dusza
Zwiedzanie jak podchody, poznawanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dzięki zagadkom i łamigłówkom - tak można opisać questing
Ta forma turystyki powstała w USA. W przyszłym roku questy majš powstać w œwiętokrzyskim Bałtowie. Turysta dostaje mapkę i opis questu (z ang. poszukiwanie) czyli napisane prozš lub wierszem zadanie do zrealizowania. Wędruje zgodnie z instrukcjami rozwišzujšc zagadki i łamigłówki, np. po dodaniu cyfr, które znajduje w terenie, musi wykonać konkretnš liczbę kroków. Tym sposobem dociera do miejsca, do których chce go zaprowadzić organizator. Mogš to być nie tylko atrakcje turystyczne, ale też np. punkty gastronomiczne. Na końcu wędrowiec odkrywa skarb - przeważnie skrzyneczkę z pieczštkš, poœwiadczajšcš, że rozwišzał quest. Questing wymyœlił 15 lat temu Amerykanin Steve Glazer. Metoda ta jest obecnie jednym z głównych działań regionalnej organizacji non-profit Vital Communities z White River Junction w Vermont. Questing ma na celu rozwijanie poczucia tożsamoœci z danym regionem, upowszechnianie wyjštkowych miejsc wyróżniajšcych się krajobrazem, przyrodš czy dziedzictwem kulturowym. Efektem questu ma być wyedukowanie społecznoœci lokalnej i turystów na temat regionu, a w dalszej kolejnoœci zainspirowanie ludzi do jego ochrony.
Steve Glazer na przełomie czerwca i lipca na zaproszenie Stowarzyszenia "Krzemienny Kršg" goœcił w Bałtowie i Ostrowcu Œwiętokrzyskim. Podczas szkolenia dla osób zajmujšcych się turystykš przygotowano quest "Tropem ksišżęcych lwów", który poprowadzi turystę po Wzgórzu Pałacowym w Bałtowie, a jego tematem przewodnim będzie historia rodu Druckich-Lubeckich. Natomiast dla Ostrowca powstał pomysł zorganizowania questu opartego na historii hutnictwa. Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Kršg" Jarosław Kuba powiedział PAP, że drugi quest w Bałtowie powstanie w Żydowskim Jarze - malowniczym wšwozie, w którym znaleziono tropy dinozaurów z okresu górnej jury. Sš tam także ciekawe okazy fauny i flory, taras widokowy, w pobliżu znajduje się rezerwat modrzewia. Według prezesa, z pierwszych questów turyœci odwiedzajšcy Bałtów będš mogli korzystać w przyszłym sezonie. Powstanie pięć takich wędrówek tematycznych. Majš one m.in. zainteresować turystów mniej znanymi częœciami Bałtowa, a jednoczeœnie rozładować ruch turystyczny w najbardziej popularnym parku jurajskim. Bałtów od kilku lat jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc województwa œwiętokrzyskiego. Jego największa atrakcjš jest JuraPark z naturalnej wielkoœci figurami dinozaurów. Inne atrakcje to spływ tratwami rzekš Kamiennš, stok narciarski, zwierzyniec, oœrodek jazdy konnej. W 2008 roku Bałtów odwiedziło pół miliona turystów.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL