Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Miliony wykute w słowie

Joanne K. Rowling z rocznym dochodem 300 mln dolarów dystansuje konkurencję
AP
Literackie gwiazdy doby pop sš niewolnikami wydawców domagajšcych się od nich kolejnych bestsellerów i mediów, bez których nie mogłyby zaistnieć
Wbrew nasilajšcym się utyskiwaniom Kasandr wieszczšcych kres epoki Gutenberga, pracujšc "w słowie”, wcišż można zrobić karierę, i to olœniewajšcš. Pod warunkiem jednak, że będzie to słowo w języku angielskim i nie poniesie ze sobš przesadnych ambicji intelektualnych. Na to, że kariera literacka w dobie popkultury staje się udziałem jakiegoœ autora piszšcego po niemiecku, hiszpańsku (tak, tak!), włosku, nie wspominajšc już o tak egzotycznym języku jak polski, nie ma szans najmniejszych. Niezależnie od tego, komu czcigodne gremium Akademii Królewskiej w Sztokholmie przyznawać będzie kolejne Nagrody Nobla, te bowiem od dawna już nie kreujš pisarskich sukcesów, a œmiem twierdzić, że nie decydujš nawet o randze poszczególnych twórców. Z faktu, że media zajmujš się literaturš raz w roku, jesieniš, właœnie przy okazji ogłaszania werdyktu noblowskie...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL