Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Do kogo należy mienie zamordowanych Żydów

Likwidacja getta w Warszawie w 1943 roku
AFP
Roszczenia. Polska powinna zwrócić majštki bezpotomnych ofiar Holokaustu – domagajš się œrodowiska żydowskie
Takie postulaty zgłoszono podczas zwołanej przez Unię Europejskš konferencji poœwięconej utraconej żydowskiej własnoœci, która zakończyła się we wtorek w Pradze. Przedstawiciele organizacji żydowskich domagali się, by Polska zadeklarowała zwrot mienia zabitych w Holokauœcie polskich Żydów, którzy nie pozostawili spadkobierców. Chodzi nawet o kilka miliardów dolarów. Miałyby one trafić do funduszu pomocy ocalałym z Holokaustu. – Odpowiedziałem w bardzo zdecydowany sposób, że o tym nie może być mowy – mówi „Rz” prof. Władysław Bartoszewski, który reprezentował Polskę na konferencji. – Zgodnie z polskim prawem taka własnoœć przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Jeœli traktowalibyœmy Żydów inaczej, byłaby to dyskryminacja pozostałych obywateli Rzeczypospolitej – dodał. Do największego sporu doszło podczas ustalania tzw. deklaracji praskiej, dokumentu końcowego konferencji. Strona żydowska chciała, żeby zawarty w niej został apel o zwrot „mienia bezspadkowego”.
Dzięki staraniom polskich negocjatorów w dokumencie ostatecznie przyjęto jednak, że taki zwrot może dotyczyć jedynie „niektórych krajów”. – Ustaliliœmy tę formułę, gdyż prawo częœci państw, na przykład Austrii czy Węgier, dopuszcza takie rozwišzanie. W Polsce jest to niemożliwe i wymagałoby zmiany naszego systemu prawnego. Myœlę, że przedstawiliœmy to naszym żydowskim partnerom w jasny sposób – powiedział „Rz” Maciej Kozłowski, pełnomocnik MSZ ds. kontaktów ze œrodowiskami żydowskimi. Po wprowadzeniu tych zastrzeżeń polska strona podpisała deklarację. Wielu przedstawicieli strony żydowskiej odebrało to jako akceptację takich roszczeń. – Polacy majš prawo uważać, że deklaracja nie dotyczy ich kraju. My mamy jednak nadzieję, że otwiera ona drogę do negocjacji na temat zwrotu własnoœci – powiedział „Rz” Dawid Peleg, szef Œwiatowej Żydowskiej Organizacji na rzecz Zwrotu Mienia.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL