Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Spór o testament Mackiewicza (nie)zakończony

Fotorzepa, Danuta Matloch Danuta Matloch
Córka i rodzina Józefa Mackiewicza przegrała ostatecznie sprawę o spadek, w szczególnoœci o jego literackš spuœciznę
26 czerwca Sšd Najwyższy odmówił przejęcia ich kasacji, co oznacza, że zeszłoroczny wyrok kwestionujšcy ich prawa spadkowe stał się ostateczny. Rodzina nie traci jednak nadziej, i myœli o nowym procesie o wykazanie, że literacka spuœcizna po pisarzu, do spadku nie należy, ale właœnie do córki Haliny Mackiewicz. Przypomnijmy, że sšdy niższych instancji (Rejonowy i Okręgowy w Warszawie) orzekły, że spadek po Józefie Mackiewiczu (zmarł w 1985 ) przeszedł na jego trzeciš żonę Barbarę Toporskš, która przeżyła go o pół roku, a nie na córkę Halinę. Co to oznacza? Ponieważ testamentowym spadkobiercš po Toporskiej jest Nina Karsov-Szechter, kiedyœ przyjaciółka Mackiewiczów, a teraz właœcicielka londyńskiego wydawnictwa Kontra spadek (w tym prawa do twórczoœci) jej się należy.
Rodzina Mackiewicza żšdania swe wywodzi z listu jaki w 1982 r. córka Halina otrzymała od ojca, w którym miał przekazać jej prawa do wydań krajowych. Jednak pismo to nie ocalało. Córka mówi, że spaliła je by nie przejęły listu z nazwiskami zaangażowanych w konspirację organa œcigania PRL. Jednak zeznania œwiadków, które list widziały różniły się, a sama córka zeznała na jednej z rozpraw, że "ojciec pisał wszystkie listy na maszynie". Tymczasem testament własnoręczny musi być odręczny. Z drugiej strony były trzy niewiele różnišce się testamenty Mackiewicza na rzecz Toporskiej. Dlatego sšdy dały im wiarę. Ale wokół prawnych sporów wyrósł drugi spór: o działalnoœć wydawniczš, o prezentację twórczoœci tego jednego z największych polskich prozaików XX w. Obóz zgromadzony wokół rodziny zarzuca kręgom wokół Kontra, że ogranicza dostępnoœć tej twórczoœci w Polsce. Tak uważa w np. Kazimierz Orłoœ, pisarz, siostrzeniec Mackiewicza (szerzej: "[link=http://www.rp.pl/artykul/196568.html]Mackiewicz w złych rękach[/link]", "Rz"z 27 wrzeœnia 2008 r.). Nie ma w zasadzie problemów z wydawaniem ksišżek Mackiewicza, zapewnia adwokata Andrzej Lagut, jeden z pełnomocników Karsov-Szechter. To się poprawiło, cieszymy się z tego przyznaje adwokat Maciej Bednarkiewicz, pełnomocnik Haliny Mackiewicz. Ale to nie koniec sporu. Jeœli takie będzie życzenie mojej mocodawczyni, będziemy walczyć dalej, będziemy wykazywać w innym procesie, że spuœciznę literackš Mackiewicz przekazał za życia córce Halinie, a więc że nie należy do spadku.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL