Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Oprocentowanie zwróconej refundacji za leki jest kosztem działalności apteki

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Jako apteka otrzymujemy dopłaty do leków. Zdarza się, że po kontroli prawidłowoœci wypłat kwestionowana jest częœć refundacji, a jej zwrot powoduje obowišzek naliczenia odsetek. Czy odsetki od zwróconej refundacji za leki do NFZ będš kosztem podatkowym?
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 18 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8792BE0B9CF8E62B95D501C5A9ECDEBD?id=80474]ustawy o PIT [/link]nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należnoœci budżetowych i innych należnoœci, do których stosuje się przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.Definicję niepodatkowych należnoœci budżetowych zawiera art. 3 pkt 8 tej ustawy. Sš to niebędšce podatkami i opłatami należnoœci, które stanowiš dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorzšdu terytorialnego, wynikajšce ze stosunków publicznoprawnych. Kluczowe zatem znaczenie ma ustalenie, czy kwoty odsetek, które wpływajš do NFZ, sš naliczane na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwowš jednostkš organizacyjnš posiadajšcš osobowoœć prawnš. Nie należy do form organizacyjnych właœciwych do reprezentowania Skarbu Państwa, jest bowiem ...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL