Dwie faktury dokumentujące tę samą sprzedaż

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Otrzymanie faktury dokumentującej sprzedaż towaru, na którą wcześniej wystawiono już fakturę VAT obejmującą część ceny – rozliczoną u nabywcy, nie daje prawa do odliczenia do momentu skorygowania pierwotnej faktury do zera
[b]Tak orzekł WSA w Poznaniu 2 kwietnia 2009 r. (I SA/Po 1588/08).[/b] Spółka kupiła artykuły oświetleniowe do zainstalowania w centrum handlowym. Ponieważ wystawione przez sprzedawcę faktury nie obejmowały wszystkich zakupionych artykułów, spółka wystąpiła z prośbą o wystawienie jednej faktury obejmującej całość kupionego towaru. Jednocześnie sprzedawca miał wystawić korekty do faktur pierwotnych. Nowa faktura została wystawiona w październiku 2007 r. Jednak spółka nie zewidencjonowała jej w tym miesiącu, ponieważ nie otrzymała korekty do już zewidencjonowanej faktury pierwotnej. Duplikat faktury korygującej otrzymała dopiero w styczniu 2008 r. Zatem faktury te ujęła w rozliczeniu za grudzień 2007 r. Kontrolujący ją organ podatkowy stwierdził naruszenie art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT. Jego zdaniem spółka powinna ująć podatek wynikający z otrzymanej faktury w rozliczeniu za październik 2007 r., bez względu na brak faktury kory...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL