Granice egzekucji z zasiłku stałego

aktualizacja: 05.06.2009, 05:50
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Brat nie łożył na utrzymanie trójki dzieci, ponieważ był alkoholikiem. Alimenty żona otrzymywała z funduszu alimentacyjnego. Dzieci są już dorosłe. Zaległe alimenty są dokonywane w drodze egzekucji komorniczej. Czy to jest zgodne z prawem, żeby z zasiłku stałego o wysokości 244,70 zł MOPS zabierał 60 proc. świadczeń?

[b]Tak[/b] Zasiłki przyznawane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, w tym świadczenia stałe, nie są w żaden sposób chronione przed egzekucją na zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych. Świadczenie takie może zatem podlegać egzekucji komorniczej.
Jeżeli zaś chodzi o wysokość zwolnienia od egzekucji, to pamiętać należy o wyrażonej w przepisach kodeksu cywilnego zasadzie, że w przypadku dłużnika nieotrzymującego stałej płacy wolne od egzekucji są pieniądze niezbędne do utrzymania jego i jego rodziny przez okres dwóch tygodni. Ocena wysokości tej kwoty należy zaś do organu egzekucyjnego.
Stałe zasiłki wypłacane z pomocy społecznej podlegają natomiast egzekucji na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z art. 833 § 1 kodeksu postępowania cywilnego wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy.
Zakres tej egzekucji określa art. 87 § 1 k.p. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Potrącenie na ten cel może sięgać do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość. Należy zatem stwierdzić, że postępowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej jest zgodne z obowiązującym prawem.
[i]Podstawa prawna:
– art. 833 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A889E2F4692892CC011F46E1186D871E?id=70930]ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.)[/link]
– art. 87 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9CB557A13CE7A159DAB11E3B70485794?id=76037]ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/i][/link]

POLECAMY

KOMENTARZE