Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Chore zęby i serce

Co łšczy paradentozę z chorobami układu kršżenia? Sprzyja im jedna mutacja genu - twierdzš specjaliœci
To zdumiewajšce połšczenie – zepsute zęby wywołujšce chorobę serca. O tym, że tak właœnie jest, wiadomo było od dawna. Ale naukowcy nie mieli pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Niektórzy badacze sugerowali nawet, że higiena jamy ustnej wpływa na podatnoœć na pojawienia się zawału. Tak twierdził m.in. prof. Howard Jenkins z Uniwersytetu w Bristolu czy Steve Kerrigan z Royal College of Surgeon w Dublinie. Na niedawnej konferencji Towarzystwa Mikrobiologicznego w Dublinie podkreœlali, że psujšce się uzębienie zwiększa ryzyko pojawienia się problemów z sercem.
Najczęœciej powtarzana teoria mówi o bakteriach przedostajšcych się z ust do krwiobiegu i tworzšcych zatory w naczyniach krwionoœnych. Wydaje się jednak, że tym razem badacze z Uniwersytetu w Kilonii zbliżyli się do rozwišzania niezwykłej zagadki. Odkryli, że osoby cierpišce na choroby serca oraz pacjenci z paradentozš majš szczególnš wersję genu na chromosomie 9. Badania wykonano z udziałem ok. 1,3 tys. pacjentów, a następnie sprawdzono je na drugiej, równie licznej. Wyniki analiz przedstawili na konferencji Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Wiedniu. Naukowcy nie wiedzš wprawdzie, jak białko kodowane przez zidentyfikowany właœnie gen wpływa na powstawanie obu chorób, jednak sš pewni, że tym razem udało się znaleŸć "winowajcę". – Teraz, kiedy już wiemy, że istnieje ten zwišzek na poziomie genetycznym, sugerujemy pacjentom z paradentozš, aby przedsięwzięli kroki zaradcze redukujšce czynniki ryzyka – mówi dr Arne Schaefer kierujšcy niemieckim zespołem. Tym pozornie niezwišzanym ze sobš chorobom sprzyjajš te same czynniki ryzyka: palenie papierosów, otyłoœć i cukrzyca. Według autorów odkrycia nowš wiedzę można doœć łatwo wykorzystać w praktyce. Profilaktyka może polegać na wyeliminowaniu czynników ryzyka. Równie ważna jest także reakcja na choroby przyzębia. Mogš one być sygnałem ostrzegawczym zwiastujšcym zbliżajšce się kłopoty ze strony układu kršżenia. – Paradentoza powinna być przez dentystów traktowana z całš powagš i leczona najwczeœniej, jak to jest tylko możliwe – podkreœla dr Schaefer w rozmowie z sieciš BBC.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL