Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Legnicka awantura o wieszcza

Radni nazwali ulicę przy ukraińskim liceumimieniem Tarasa Szewczenki. Kresowiacy zaproponowali zmianę na Ofiar UPA
Rada miejska w Legnicy zmieniła w styczniu nazwę fragmentu ulicy Pancernej, by podkreœlić fakt, że w mieœcie istnieje najstarsze w Polsce liceum z językiem ukraińskim. Jednak legniccy Kresowiacy uhonorowanie ukraińskiego wieszcza uznali za skandal i prowokację. Działacze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (SPZD), Towarzystwa Miłoœników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Stowarzyszenia Miłoœników Wilna i Ziemi Wileńskiej zebrali ponad 230 podpisów pod projektem przemianowania ulicy Szewczenki na Ofiar UPA. Poparł ich Zwišzek Byłych WięŸniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. – Szewczenko z Legnicš nie ma nic wspólnego, to ukraiński nacjonalista opiewajšcy rzeŸ Polaków w poemacie „Hajdamacy” i innych utworach – mówi Bronisław Boczar z SPZD. – To poeta UPA – wtóruje mu Roman Lorenz, szef stowarzyszenia.Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, współautor pomysłu uhonorowania Szewczenki, był zaskoczony sprzeciwem. – Każdy może składać dowolne wnioski, nawet w najbardziej drażliwych kwestiach, ale nie słyszałem, żeby w innych miastach, gdzie sš ulice Szewczenki, podnoszono argument o jego antypolskoœci – zauważa.
Piotr Tyma, szef Zwišzku Ukraińców w Polsce, odsyła Kresowian do opracowań polskich literaturoznawców. – Po raz pierwszy spotykam się z takim wręcz endeckim sposobem oceny przyjaciela Polaków nawołujšcego do zgody, a więc jednoczšcego oba narody, przez wyrywanie poszczególnych zdań z kontekstu „Hajdamaków” – mówi Tyma. Przyznaje jednoczeœnie, że istnieje problem upamiętnienia ofiar, które zginęły z ršk ukraińskich. – Ale to kwestia do dyskusji w innych gremiach niż miejskie komisje ds. ulic i placów – twierdzi. Po pištkowym spotkaniu w legnickim urzędzie kresowiacy zmodyfikowali swój wniosek w sprawie ul. Szewczenki. – Chcemy przywrócenia dawnej nazwy – mówi Boczar. – Ale będziemy zabiegać o ulicę Ofiar UPA w innej częœci Legnicy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL