Światowi urbaniści projektują Szczecin

aktualizacja: 23.05.2009, 12:48

Urbaniści z siedmiu krajów świata będą przez tydzień pracować w Szczecinie. To pierwsze takie warsztaty w Polsce. Efektem ma być pomoc w opracowaniu koncepcji rozwoju szczecińskiego obszaru metropolitalnego - poinformował Piotr Landowski z biura promocji szczecińskiego magistratu.

Szczecińskie warsztaty z udziałem światowych specjalistów odbędą się po raz pierwszy w Polsce. Urbaniści z Arentyny, Serbii, Rosji, Niemiec, Włoch, Meksyku i Stanów Zjednoczonych będą pracować nad "Perspektywami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu" - powiedział Piotr Landowski.
Przez kilka dni wielodyscyplinarny zespół - po dokonaniu wizji lokalnej - pracować będzie z miejscowymi planistami, a wynikiem będzie prezentacja zawierająca niezależne i obiektywne rekomendacje dotyczące nowego wizerunku miasta.
- Warsztaty mają szczególne znaczenie dla Szczecina - centrum metropolii - który stawia sobie ambitne cele. Wdrażana w mieście strategia 'Floating Garden' zakłada, że Szczecin połączy w sobie dynamikę i kreatywność metropolii oraz przestrzeń i spokój miejsca przyjaznego ludziom i naturze. Z punktu widzenia tej idei, władzom miasta szczególnie zależy jak Szczecin jako stolica obszaru metropolitalnego i stolica regionu będzie wyglądał w przyszłości - powiedział Piotr Landowski.
W tygodniowych (23-30 maja) warsztatach urbanistycznych wezmą udział przedstawiciele międzynarodowego Zespołu Doradczego Planowania Przestrzennego (Urban Planing Advisory Team-UPAT) wyłonionego spośród członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych (International Society of City and Regional Planners-ISOCARP).
Podobne warsztaty z udziałem specjalistów UPAT odbyły się już w Hiszpanii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, a ich wyniki były szeroko prezentowane w publikacjach i na kongresach.
Stowarzyszenie ISOCARP założone w 1965 r. zrzesza doświadczonych specjalistów z całego świata zajmujących się zawodowo szeroko rozumianymi zagadnieniami planowania przestrzennego. Do jednej z form aktywności stowarzyszenia należą działania zespołów doradczych, zapraszanych przez władze lub społeczności lokalne różnych krajów w celu włączenia ich w rozwiązywanie problemów lub ocenę lokalnych przedsięwzięć.

POLECAMY

KOMENTARZE