Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warszawa

Teatr Żebrowskiego w Pałacu Kultury

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Kolejna scena teatralna pojawi się jesieniš na mapie Warszawy – dowiedziało się „Życie Warszawy“. Michał Żebrowski i Eugeniusz Korin urzšdzajš teatr na szóstym piętrze PKiN.
Od kilku lat Studio Teatralne Żebrowski & Korin ProSkene produkuje chętnie oglšdane przez publicznoœć spektakle, ale za każdym razem z innš instytucjš. Tragifarsę „Samotny Zachód” realizowało z Teatrem Nowym Praga w Fabryce Trzciny, „Fredro dla dorosłych mężów i żon” w teatrze Komedia, a ostatniš sztukę „Ucho van Gogha” na deskach Bajki – ta ostatnia jest jednš z najbardziej popularnych dziœ w stolicy. Jesieniš ich tułaczka ma się zakończyć. [srodtytul]To szóste piętro[/srodtytul]
Na „szóstce” Pałacu Kultury i Nauki znajduje się Sala Koncertowa. Na 550 miejsc. Czasami odbywały się tam konferencje, kongresy, sporadycznie obradowali tu stołeczni radni. Teraz dyrekcja PKiN w porozumieniu z władzami miasta postanowiła urzšdzić tam salę teatralnš. Zainspirował ich do tego działania właœnie duet – aktor Michał Żebrowski oraz reżyser Eugeniusz Korin. Ratusz przekazał właœnie blisko 700 tys. zł na przystosowanie techniczne Sali Koncertowej do potrzeb teatru. Zgodnie z planami urzędu już 15 paŸdziernika Żebrowski i Korin mogliby wystawiać tam pierwsze spektakle. Sala nie wymaga wielkiego remontu, bo generalny przeszła jeszcze w 2000 r. Jest jednš z lepiej nagłoœnionych i wyposażonych w pałacu. Posiada na przykład sprzęt do symultanicznego tłumaczenia w czterech językach. Ma też przestronne foyer i miejsce na bufet. [srodtytul]Bawić, nie błaznujšc[/srodtytul] Michał Żebrowski – dyrektor artystyczny przyszłego teatru na szóstym piętrze PKiN – na razie jest powœcišgliwy w udzielaniu informacji. Tajemnica. Na jesień szykuje dużš kampanię promujšcš przedsięwzięcie. – Mogę potwierdzić, że pomysł nasz i zarzšdu PKiN spotkał się z aprobatš władz miasta, z czego bardzo się cieszymy. W nowym sezonie teatralnym chcielibyœmy rozpoczšć działalnoœć. Ale o szczegółach, repertuarze, premierach będziemy mówić dopiero, gdy dogramy sprawy organizacyjne – zapowiada „ŻW” Michał Żebrowski. Jaki to będzie teatr? Spełniajšcy trzy wytyczne: ma „prowokować do myœlenia, nie nudzšc”, „wzruszać, nie popadajšc w ckliwoœć” i „bawić, nie błaznujšc”. Żebrowski już wczeœniej snuł plany, by we własnym teatrze na 25. rocznicę œmierci Tadeusza Łomnickiego (przypada w 2017 r.) wystawić „Króla Leara” z Andrzejem Sewerynem. Myœlał też o „Pięknej Lucyndzie” Mariana Hemara. Teraz będzie mógł te projekty realizować. A co ujęło prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, że zgodziła się dać salę w pałacu właœnie Żebrowskiemu i Korinowi, choć przyznaje, że żadnego z ich dotychczasowych przedstawień nie widziała? – Majš zapał i entuzjazm. Ja cenię ludzi z pasjš, którym chce się działać, którzy majš klarownš wizję i pokazujš plan jej realizacji – mówi nam Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Pienišdze inwestujemy przecież w swój majštek. Sala na szóstym piętrze PKiN nie przestanie należeć do miejskiej spółki. I nie będzie to scena wyłšcznie dla teatru Żebrowskiego. Będš mogły odbywać się tam także inne wydarzenia. [wyimek]Nasza inicjatywa spodobała się miastu. I nowa scena w PKiN jest w fazie organizacji - Michał Żebrowski - aktor, dyrektor teatru[/wyimek] Zgodnie z umowš, jakš ma podpisać Studio ProSkene z zarzšdem Pałacu Kultury, firma ma dzierżawić salę przez co najmniej trzy lata, zobowišzać się do grania spektakli 12 dni w miesišcu oraz przygotować m.in. jednš premierę rocznie. Te szczegóły sš teraz negocjowane. A jeszcze ponad rok temu Żebrowski i Korin liczyli, że uda się im pozyskać na własny teatr kamienicę przy ul. Targowej. Nie wyszło. Teatr w PKiN okazał się przedsięwzięciem wiele łatwiejszym do realizacji niż adaptacja poradzieckiego niszczejšcego zabytku na Pradze. [srodtytul]Nic do tego polityce[/srodtytul] – Mamy szansę stworzyć wokół placu Defilad zagłębie teatralne. Oprócz Dramatycznego i Studio za kilka lat pojawi się przecież teatr Grzegorza Jarzyny w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wkrótce ta scena na szóstym piętrze PKiN – wylicza prezydent Warszawy. Czy jej przychylnoœć może wišzać się z faktem, że Żebrowski popiera PO w wyborach? Pojawił się np. ostatnio, podobnie jak kilku innych artystów, na konferencji warszawskiego kandydata do PE Rafała Trzaskowskiego. – To nie ma nic wspólnego z politykš! – protestujš chórem urzędnicy. A Hanna Gronkiewicz-Waltz: – Z ludŸmi kultury rozmawiam o kulturze i problemach zarzšdzania niš, nie o polityce. Studio ProSkene to kolejni artyœci, którym władze miasta rozwišzujš problemy lokalowe. Niedawno ruszył teatr Kamienica Emiliana Kamińskiego, któremu ratusz dał poręczenia finansowe. Dla orkiestry Sinfonia Varsovia kupił budynek na Pradze od SGGW. Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego powstanie w bazie kupionej od MPO na Mokotowie.
ródło: Życie Warszawy

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL