Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Kiszczak na miarę waszych możliwości

Rafał A. Ziemkiewicz
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Obrońcy tezy, iż III Rzeczpospolita jest naszym wielkim historycznym sukcesem, zwykli szermować argumentem uważanym przez nich za nieodparty.
[b][link=http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2009/05/02/kiszczak-na-miare-waszych-mozliwosci/]skomentuj na blogu[/link][/b] Był to argument z gatunku „reductio ad absurdum”, oparty na ulubionym przez salon chwycie wykpiwania przeciwnika: „jakim trzeba być oszołomem, żeby coœ tak nonsensownego powiedzieć”. Z każdej próby zakwestionowania sielankowej wizji „porozumienia Polaków z obu stron historycznego podziału”, z każdej próby dociekania, jak dochodzili komuniœci do decyzji o oddaniu władzy i skšd wzięły się takie a nie inne okolicznoœci jej przekazania, szydzili funkcjonariusze Salonu sugestiš: „Ha, ha, to niby bezpieka obaliła siebie sama, co? Agenci komunizm obalili, ha, ha?” W istocie tak przedstawił teraz sprawę nie byle oszołom, tylko osoba we wszystkich szczegółach operacji przekazania władzy najlepiej zorientowana, a przy tym trudna do wykpienia, bo z dawna już ogłoszona przez guru Salonu „człowiekiem honoru”. Innymi słowy ? we własnej osobie Czesław Kiszczak. I nie jest to jakieœ tam sobie chlapnięcie w poœpiesznie udzielanym wywiadzie, ale oœwiadczenie złożone przed sšdem, przed którym stary ubek odpowiada dziœ jako „autor” stanu wojennego (swojš drogš, ten propagandowy bełkot wymyœlony na użytek jego i Jaruzelskiego przyjšł się już wœród niedouczonych dziennikarzy; psychopatę lub zbrodniarza, który zabił kilka przypadkowych osób, niektóre media uparcie nazywajš „autorem” zamachu na holenderskš królowš).
Mowy Kiszczaka, w przeciwieństwie do wczeœniejszej oracji Jaruzelskiego, nie przedrukowała gazeta wyspecjalizowana w obronie generałów. W ogóle przyjęto jš pełnym zakłopotania milczeniem, podobnie, jak kiedyœ zeznania tegoż Kiszczaka przed komisjš sejmowš, gdy opowiadał, jak to u zarania III RP prominenci œrodowiska œwieżo dokooptowanego do władzy odwiedzali go w gabinecie pytajšc co na nich ma, a on kazał sobie przynosić teczki z archiwum i przy zainteresowanych wrzucał je do niszczarki (œmiejšc się w duchu, bo przecież miał kopie ? ale frajerzy się na to nabierali). Ale władza Salonu nad mediami była wtedy znacznie szczelniejsza niż dziœ, więc wyznania te, choć Kiszczak wprost przyznawał się do popełnienia przestępstwa, nie przedarły się do opinii publicznej. Tymczasem Kiszczak, poœród horrendalnych i bezczelnych stwierdzeń o tym, że SB była organizacjš patriotycznš, a on, jako komunista, kierował się dobrem państwa i narodu, stwierdza dziœ wprost: ci, którzy tak puszš się, że należy im się szczególna pozycja w debacie publicznej, bo wywalczyli wolnoœć, niczego nie wywalczyli. Dostali władzę na tacy od bezpieki, ode mnie, Kiszczaka. To ja wybrałem na partnerów w operacji przekazania władzy właœnie ich, i niech o tym pamiętajš. Tyle mniej więcej wynika ze składanych pod przysięgš wyjaœnień Kiszczaka ? dokładnie tyle, że to właœnie komuniœci zaplanowali proces swojego obalenia i kontrolowali go przez swych agentów. Plus jeszcze niewypowiedziana, ale wyraŸna sugestia: i lepiej mnie nie wkurzajcie, bo mogę powiedzieć więcej! Ta pogróżka pojawiała się w wypowiedziach nadubeka wczeœniej, pewnie pojawi się jeszcze póŸniej ? choć nie robię sobie nadziei, by rzeczywiœcie poszły za niš konkretne wyznania albo ujawnianie dokumentów. A szkoda. Chętnie bym poznał jego wersję wydarzeń. Bo przecież „człowiek honoru” chyba nie kłamie? Waldemar Łysiak zreprodukował w jednej z ksišżek bibliofilskie cimelium ze swych zbiorów: ksišżkę Jacka Kuronia z odręcznš, bardzo ciepłš, a zgoła hołdowniczš dedykacjš dla Kiszczaka właœnie. I nie to jest wymowne, że Kuroń takš dedykację napisał, ale to, że Kiszczak jeszcze za jego życia prezent ten szurnšł do antykwariatu, albo może wręcz na œmieci, skšd wygrzebujš podobne obiekty wyspecjalizowani w recyklingu menele. To dobitnie pokazuje, że miłoœć przywódców Salonu do szefa peerelowskiego aparatu przemocy była nieodwzajemniona. Oni stracili dla niego głowę; on nie, rozegrał leszczy na zimno. Zachował sobie zdjęcia z Magdalenki, różne dokumenty, może je komuœ przekaże, może już przekazał. Wiktor Suworow pisał kiedyœ: kto gra z szulerem, przegrał już w chwili, gdy usiadł do stołu. I konkretny kształt tego stołu nie ma tu wielkiego znaczenia.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL