Praca, emerytury, renty

Specjalne pomostówki dla nauczycieli

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Niebawem 55-letni pedagog rozstający się ze szkołą będzie mógł przejść na świadczenie kompensacyjne, czyli szczególny rodzaj emerytury pomostowej dla tej grupy zawodowej
Sejm jednogłośnie przyznał w piątek nauczycielom prawo do świadczeń kompensacyjnych. Mają zastąpić utracone prawo do emerytur pomostowych (pracy nauczycielskiej nie ma w wykazie prac w szczególnym charakterze) i wygasających emerytur bez względu na wiek z art. 88 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=38AA0C7DEEAE55116E1B7ED598D1BC7C?id=182007]Karty nauczyciela[/link]. Dla uzyskania tych drugich 30 lat stażu, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, należało zgromadzić do końca zeszłego roku. Takie właśnie okresy pracy, a dodatkowo wiek wynoszący 55 lat i rozstanie z oświatą, będą warunkiem otrzymania świadczenia kompensacyjnego. – Jesteśmy bardzo zadowoleni. [b]Ze świadczeń będzie mogło skorzystać ok. 270 tys. nauczycieli,[/b] jeśli poczują się wypaleni pracą w oświacie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – mówi Jolanta Gałczyńska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. [srodtytul]Sposób liczenia taki sam[/srodtytul]
Będą obliczane na podstawie zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. – Algorytm jest taki sam jak przy emeryturach pomostowych. Świadczenie nie będzie mogło być niższe niż minimalna emerytura, obecnie wynosząca 675,10 zł – wyjaśnia Marek Bucior, wiceminister pracy. W pierwotnym projekcie, a potem w poprawce PO, była mowa o 80 proc. kwoty pomostówki. Nowe uprawnienie pozbawia rekompensaty z ustawy o emeryturach pomostowych, czyli dodatku do kapitału początkowego (dla osób, które przed 2009 r. pracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub charakterze, ale nie nabyły prawa do emerytury wcześniejszej ani pomostowej). Świadczenie będzie waloryzowane. [srodtytul]Rozstanie z oświatą[/srodtytul] Jeśli były nauczyciel zechce dorobić, to jego świadczenie będzie zmniejszane lub zawieszane tak jak emerytura. Z jednym wyjątkiem: [b]zostanie zawieszone bez względu na wysokość przychodu, gdy uprawniony podejmie pracę w oświacie.[/b] Posłowie PiS wnioskowali o usunięcie tego zapisu, widząc niekonstytucyjność tak sformułowanego zakazu pracy, ale nie znaleźli poparcia. Dorabiać będzie się więc opłacało tylko poza szkolnictwem. Świadczenie będzie przysługiwało nauczycielom ze szkół o uprawnieniach publicznych, określonych publicznych i niepublicznych placówek oświatowych i publicznych przedszkoli. – [b]Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia (sygn. K 65/07) [/b]uznającym za niekonstytucyjne pozbawienie prawa do emerytury z art. 88 KN nauczycieli z przedszkoli niepublicznych, stosowna poprawka powinna się znaleźć w ustawie o świadczeniach kompensacyjnych – uważa Jolanta Gałczyńska. Świadczeń nie dostaną zatrudnieni na pedagogicznych stanowiskach w administracji samorządowej, kuratoriach, okręgowych i centralnej komisjach egzaminacyjnych. Świadczeniobiorca będzie mieć podobne prawa z KN jak emeryt. Dostanie odprawę emerytalną i zachowa prawo do odpisów na fundusz socjalny. Prawo do świadczenia ustanie wraz z nabyciem emerytury lub osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Ustawa trafi teraz do Senatu. Ma szansę wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy. [ramka][b]Wymagania do spełnienia[/b] - staż wynoszący 30 lat, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć - rozwiązanie stosunku pracy - ukończenie: 55 lat – w latach 2009 – 2014 55 lat (kobieta) i 56 lat (mężczyzna) – w latach 2015 – 2016 55 lat (kobieta) i 57 lat (mężczyzna) – w latach 2017 – 2018 55 lat (kobieta) i 58 lat (mężczyzna) – w latach 2019 – 2020 55 lat (kobieta) i 59 lat (mężczyzna) – w latach 2021 – 2022 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) – w latach 2023 – 2024 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna) – w latach 2025 – 2026 57 lat (kobieta) i 62 lat (mężczyzna) – w latach 2027 – 2028 58 lat (kobieta) i 63 lat (mężczyzna) – w latach 2029 – 2030 59 lat (kobieta) i 64 lat (mężczyzna) – w latach 2031 – 2032[/ramka] [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL