Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Przeciw przemocy, wychowaniu, rodzinie

Bronisław Wildstein
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
W namiętnej trosce o dobro najmłodszych, parlament przygotowuje nam ustawę, której szkody, głównie dla nich właœnie, mogš być niepowetowane. To ustawa o przeciwdziałaniu przemocy.
Jesteœmy œwiadkami licytacji: kto z większym zaangażowaniem walczył będzie z przemocš w rodzinie; kto odnajdzie i napiętnuje kolejne jej przejawy. Główni konkurenci to rzecznik praw dziecka i posłanka PO, która przygotowuje ustawę. Sekundujš im jednak i do licytacji włšczajš się prawie wszyscy. Kto odważy się powiedzieć, że walka z klapsami to szkodliwy idiotyzm, a jej eskalacja to katastrofa? Nic dziwnego więc, że rzecznik domaga się nie tylko zakazu jakiejkolwiek przemocy fizycznej, ale i przemocy psychicznej wobec dzieci w rodzinie. Przygotowujšca ustawę domaga się wpisania w niš sankcji. – Zakaz bez sankcji to martwe prawo – ogłasza oczywistoœć. – Wobec dziecka nie wolno stosować żadnej przemocy. Koniec, kropka – deklaruje rzecznik. Rozumiem, że nie wolno mi zastosować przemocy (złapać za rękę) dziecka, które wbiega na jezdnię pod jadšcy samochód. Nie wolno mi również zamknšć w domu dziesięciolatka, który w nocy postanowił ruszyć z domu na miasto. I nie mam żadnej możliwoœci w żadnej sytuacji powstrzymać małoletniego, który postanowił wybrać się na imprezę. Ba, nie mam prawa nawet szantażować go, że jeœli nie będzie się uczył, albo, jeœli znowu będzie zachowywał się niewłaœciwie, to... Gdyż nie wolno mi będzie "stosować przemocy psychicznej naruszajšcej godnoœć małoletniego", a oznacza to: "ubliżanie, wyszydzanie czy stosowanie szantażu emocjonalnego". Nie mogę więc nie tylko nazwać swojego potomka durniem, ale nawet kpić z niego, że brak postępów w nauce oraz złe sprawowanie zepchnie go na margines i zamknie przed nim przyszłoœć. I tak naprawdę nie posiadam żadnej sankcji, którš mógłbym zastosować wobec swojego niepełnoletniego dziecka, a jak słusznie zauważyła posłanka PO przygotowujšca nam ten pasztet: zakaz bez sankcji to martwe prawo. Rodzicom pozostaje więc wyłšcznie perswazja. Jeœli jednak nasi œwiatli posłowie wychodzš z założenia, że nie wystarczy ona dla dorosłych, ale trzeba ustanowić obwarowane sankcjš prawo, to jakim cudem wystarczyć ma ona do wychowania dzieci?
Przytoczone przez mnie przykłady tylko na pozór wydawać się mogš infantylne. Pokazujš one, że przygotowywane prawo oddaje arbitralnš władzę w ręce urzędnika, który występować będzie w imieniu państwa. I to on decydował będzie o relacjach w rodzinie. A więc to państwo przejmować będzie funkcje wychowawcze w miejsce rodziny. Opisywane prawo jak w soczewce skupia chorobę "postępowego" prawodawstwa, które dewastuje Europę i zaczyna wdzierać się do naszego kraju. Oczywiœcie, należy walczyć z patologiš w rodzinie. Tylko, że do tego wystarczy nam istniejšce prawo. Można zgodzić się, że nie jest ono w Polsce stosowane konsekwentnie, ale odpowiedziš na tego typu kłopoty nie jest mnożenie go bez sensu. Tworzenie nowych, niezwykle arbitralnych ustaw niszczy prawo i rodzi kolejne problemy. Gdyż projekt ustawy przeciw przemocy w rodzinie skierowany jest nie tyle przeciw przemocy, co przeciw rodzinie. Jest w tym jakaœ logika. Jeœli zniszczymy rodzinę, to zniknš także wszelkie towarzyszšce jej schorzenia. I ta idea leży u fundamentów owych prawniczo-inżynieryjnych przedsięwzięć, co nie znaczy, że jej wykonawcy uœwiadamiajš jš sobie w całej rozcišgłoœci. Ale wyobrażenie, że państwo musi natychmiast zaradzić wszelkim bolšczkom naszego życia społecznego, prowadzi do destrukcji fundamentalnych instytucji naszej cywilizacji. Jeœli chcemy definitywnie wyeliminować przemoc z rodziny, zlikwidujmy rodzinę. [ramka][link=http://blog.rp.pl/wildstein/2009/04/12/przeciw-przemocy-wychowaniu-rodzinie/]Skomentuj[/link][/ramka]

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL