Podatki

Jak złożyć PIT-37 przez Internet

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeszcze w tym tygodniu wszyscy zainteresowani będą mogli tak rozliczyć dochody z pracy nawet bez bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dotyczyć to będzie PIT-37 i załączników do tego druku. Zabezpieczeniem operacji będą dane podatnika
Taką możliwość daje podatnikom najnowsza nowelizacja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3D04A98A83104D28D10CD59C547E5A61?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] podpisana już przez prezydenta. System ma być uruchomiony zaraz po publikacji ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Dzięki nowym przepisom zainteresowani nie muszą posiadać tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Co prawda już od roku można rozliczać się online, ale chętnych nie było zbyt wielu. Zestaw do generowania bezpiecznego podpisu kosztuje bowiem 300 – 400 zł, a do tego co roku trzeba ponosić opłaty związane z jego używaniem – ok. 100 zł. Przy składaniu tylko jednego zeznania rocznie było to więc nieopłacalne. Co więcej, zanim ktoś przesłał swój PIT przez Internet, musiał najpierw złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie w formie papierowej i poczekać na potwierdzenie. [srodtytul]Dane zamiast e-podpisu [/srodtytul]
Teraz jako zabezpieczenie całej operacji służyć będą tzw. dane autoryzacyjne podatnika, w tym NIP i PESEL oraz... kwota przychodu z ubiegłorocznego zeznania. Ponadto nie trzeba już będzie składać do urzędu żadnych papierowych dokumentów. Warto przy tym zaznaczyć, że jest to tylko zmiana techniczna, nie podatkowa. Inna będzie jedynie forma komunikacji z urzędem. W uproszczony sposób złożyć będzie można PIT-37 oraz załączniki do tego formularza: PIT/O (ulga na dzieci, odliczenie darowizn), PIT/D (odliczenie wydatków mieszkaniowych) oraz PIT-2K (oświadczenie dla osób po raz pierwszy rozliczających ulgę odsetkową). Uwaga! Nie można złożyć tą drogą zgłoszenia aktualizującego NIP-3. Oznacza to, że osoby zmieniające miejsce zamieszkania lub nazwisko będą musiały udać się wcześniej do urzędu i osobiście złożyć tam NIP-3. Jeśli chcą to zrobić przez Internet, muszą mieć kwalifikowany podpis. [srodtytul]Zeznanie przez Internet: krok po kroku[/srodtytul] 1. Należy wejść na stronę [link=http://www.e-deklaracje.gov.pl]www.e-deklaracje.gov.pl[/link] i wypełnić interaktywny formularz PIT-37. Wszystkie obowiązkowe pola są podświetlone na czerwono. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że podatnik pominie któreś z nich. Jeśli nawet tak się stanie, to przy wysyłaniu formularza pojawi się komunikat o konieczności ich uzupełnienia. Ponadto przy większości obowiązkowych pól pojawiają się informacje w „chmurce”, dzięki którym podatnicy uzyskują dodatkowe wskazówki. Interaktywny formularz wygląda identycznie z tradycyjnym PIT-37, który składamy corocznie do urzędu. Trzeba w nim więc podać dane adresowe, NIP, kwotę przychodu, dokonane odliczenia oraz kwotę podatku. Co ważne, formularz jest interaktywny nie tylko z nazwy. Wystarczy wpisać do niego dane liczbowe z otrzymanego od pracodawcy PIT-11, a system sam już dokona niezbędnych obliczeń. Ponadto zweryfikuje, czy wypełniająca go osoba nie dokonała zbyt wysokich odliczeń, np. czy odpis na Internet nie przekracza dozwolonej w przepisach kwoty 760 zł. Nie ma natomiast możliwości, by zweryfikować literówki, np. gdy ktoś pomyli się w adresie. 2. Gdy wypełnimy już cały formularz, musimy wybrać rodzaj podpisu. System zapyta nas, czy chcemy wysłać zeznanie PIT-37 bez użycia podpisu kwalifikowanego. Należy więc wybrać odpowiedź „tak”. 3. W tym momencie system poprosi nas o wpisanie danych autoryzujących, które zastąpią bezpieczny podpis elektroniczny. Musimy więc jeszcze raz podać takie dane, jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, numery NIP i PESEL oraz kwotę przychodu określoną w zeznaniu rocznym za 2007 rok. Oznacza to, że podatnik musi sięgnąć do ubiegłorocznego rozliczenia. Jeśli ktoś nie miał wówczas przychodu, wpisuje „0”. Uwaga! W przypadku, gdy wpiszemy błędną kwotę, system nie przyjmie zeznania. Podanie prawidłowego przychodu jest bowiem warunkiem koniecznym właściwego rozliczenia przez Internet. 4. W tym momencie można wysłać PIT-37 do systemu e-Deklaracje. Po kliknięciu pola „wyślij” podatnik automatycznie otrzyma numer referencyjny, który należy zapisać w komputerze. Będzie on potrzebny do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Warto też, by podatnik zapisał wypełniony PIT-37 wraz z numerem referencyjnym na dysku lokalnym komputera, o czym poinformuje go system. Pozwoli mu to wrócić w razie potrzeby do tego dokumentu. 5. Na zakończenie całej operacji powinniśmy otrzymać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Jest to dowód złożenia zeznania, a jednocześnie potwierdzenie daty, w jakiej PIT wpłynął do systemu ministerstwa. W razie jakichkolwiek wątpliwości będzie to stanowić dowód naszego rozliczenia z fiskusem. Aby je otrzymać, należy kliknąć przycisk „pobierz UPO” i wpisać wskazany wcześniej numer referencyjny dokumentu. Powinniśmy otrzymać komunikat, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie. Na zakończenie system wyświetli interaktywny formularz UPO. Warto pamiętać, by zapisać go na dysku komputera. [srodtytul]Wymogi techniczne[/srodtytul] Po pierwsze potrzebny jest komputer z systemem Windows (2000, XP lub Vista) i skonfigurowanym dostępem do internetu. Po drugie należy mieć zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w wersji 8.0 lub wyższe. Taka wersja jest do pobrania na stronie [link=http://www.adobe.com/pl]http://www.adobe.com/pl[/link] lub [link=http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html]http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html[/link]. Po trzecie konieczna jest pobrana ze strony e-deklaracji tzw. wtyczka do programu Adobe Reader zainstalowana w systemie. Na końcu należy pobrać ze strony e-Deklaracji formularze interaktywne PIT-37 oraz UPO.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL