Czy można przenieść pracownika samorządowego na inne stanowisko

aktualizacja: 06.04.2009, 05:53
Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

Czy w razie reorganizacji urzędu i likwidacji stanowiska pracy pracownik samorządowy może być przeniesiony na inne stanowisko?

[i]Tak.[/i] W przypadku reorganizacji danej jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom. Może to nastąpić wówczas, gdy ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze zatrudnianie go na tym stanowisku. Wynika to z treści art. 23 ust. 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=189C166CC3047554CDE145FB7BB8CF53?id=292862] ustawy o pracownikach samorządowych[/link].
Zatem, [b]jeśli wskutek reorganizacji jednostki, w której jest zatrudniony dany pracownik, zostało zlikwidowane jego dotychczasowe stanowisko pracy i nie ma on możliwości dalszej pracy na tym stanowisku, to może być on przeniesiony na inne odpowiednie dla niego stanowisko[/b].
Przez likwidację stanowiska pracy uzasadniającą przeniesienie pracownika na inne stanowisko służbowe, odpowiadające jego kwalifikacjom, należy rozumieć faktyczne zniesienie dotychczasowego miejsca pracy pracownika. Tylko wówczas bowiem zachodzi niemożliwość dalszego jego zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku.
Istotne jest również, że to nowe stanowisko, na które zostaje przeniesiony pracownik, musi odpowiadać jego kwalifikacjom. Pod pojęciem kwalifikacji należy tu rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności – ale także jego właściwości psychofizyczne, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego. Wskazywał na to [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 4 października 2000 r. (I PKN 61/00)[/b]. Dlatego też pracodawca nie może przenieść pracownika do innej pracy, która jest dla niego nieodpowiednia z uwagi na jego kwalifikacje (np. przenieść księgowej do pracy na portierni) lub ze względów zdrowotnych (np. przenieść pracownika z chorym kręgosłupem do pracy wymagającej dźwigania ciężarów). Istotne jest także, że powierzona praca nie powinna godzić w autorytet pracownika i obniżać prestiżu wykonywanego przez niego zawodu. Natomiast pracownik nie może skutecznie żądać zatrudnienia go na tym samym stanowisku co uprzednio zajmowane.
Tak też wyjaśniał [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2008 r. (II PK 358/07)[/b], stwierdzając, że urzędnik przenoszony po reorganizacji urzędu na inne stanowisko nie może się domagać zatrudnienia w tym samym co dotychczas charakterze.
W przypadku takiego przeniesienia pracownik samorządowy ma prawo do wynagrodzenia przysługującego na nowym stanowisku. Jedynie przez okres sześciu miesięcy nie może być ono niższe od dotychczas pobieranego.
[i]Autor jest sędzią Sądu Okręgowego w Kielcach[/i]
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=189C166CC3047554CDE145FB7BB8CF53?id=292862]ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz.1458)[/link][/i]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE